8 mars en dag i kunskapens tecken

dec 20, 2022 | Kunskapsutveckling

Den 8 mars 2023 bjuder FYS – Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten – in till en heldag om socialtjänsten som den kunskapande arbetsplatsen.

Forskarskolans yrkesverksamma doktorander står för merparten av det spännande innehållet som både handlar om pågående forskning och olika sätt att kunskap- och kompetensutveckla i socialtjänsten. Med representation från politik, praktik och forskning erbjuds en heltäckande och fullspäckad dag med möjlighet till att förkovra sig i olika perspektiv på kunskapsutveckling.

Konferensen är kostnadsfri och kan följas digitalt. Antalet fysiska platser är begränsat. Se konferensprogram och presentation av dagens talare på https://www.konferens.forskarskolanfys.se/