FSS byter logotyp och får unik grafisk profil!

maj 3, 2022 | Föreningen

Om FSS hade varit en person hade det nog snart varit dags för insatser från hemtjänsten eller kanske plats på ett särskilt boende och ett mer stillsamt liv. Men föreningen är still going strong, med en stark röst som företräder professionen i den socialpolitiska debatten. Därför vill vi nu fräscha upp oss och ta lite mer plats visuellt.

Kort om FSS historia

FSS historia sträcker sig tillbaka till 1930-talets slut. Föreningen Sveriges Socialvårdschefer bildades 8 november 1938 med Eric Werssell som den första ordföranden. Vid det första årsmötet 26 november 1939 fattades det formella beslutet om föreningens tillkomst.

Först 1968 ändrades namnet till det nuvarande – men i dagligt tal har föreningen alltid kallats FSS. Den gamla logotypen bygger på de tre bokstäverna på en mörkblå lutande oval som ramas in av hela namnet.

När vi nu byter logotyp gör vi det för att öka synligheten, men också för att särskilja oss från serviceföretaget vars logotyp är – ja precis – en trebokstavsförkortning på en mörkblå, lutande oval.

Ny logotyp

I FSS nya logotyp står förkortningen självklart fortfarande i centrum men fristående på vit bakgrund. Typsnittet är lättare, bokstäverna lite mer ”på väg framåt”. Allt har fått en rundare form, även ordet ”föreningen” som omsluter och förenar.

Den mörkblå färgen är densamma som tidigare och kompletteras med klargrönt för att pigga upp och göra logotypen synligare.

Färgglatt mönster för starkare igenkänning

FSS har i alla år bara haft logotypen som återkommande inslag i sin grafiska profil. Det vill vi ändra på nu. Mörkblått och klargrönt från logotypen går igen i ett färgglatt mönster som kommer att komplettera FSS nya grafiska profil.

Du som varit på Socialchefsdagarna känner säkert igen resten av färgerna. För att ytterligare stärka den synliga kopplingen mellan FSS och Socialchefsdagarna används samma typsnitt.

Den uppmärksamme ser också att det är den gamla FSS-logotypens lutande oval som tillsammans med en hel cirkel och en kvadrat bygger upp mönstret.

Profilen uppdateras under våren och sommaren

Vi är mitt uppe i övergången till det nya. Webbplatserna socialchefer.se och socialchefsdagarna.se kommer i samband med det att få en välbehövlig översyn. Under sommaren blir vi klara. Hoppas att du liksom vi gillar den nya grafiska profilen!

Och du som kommer att vara med på Socialchefsdagarna i Göteborg den 28 till 30 september kan besöka FSS i vår nya monter. Hoppas vi ses där!


Design av FSS nya logotyp och grafiska mönster: Odette Lager Design.
Produktion: Kerstin Öhman, Immix.

Vill du veta mer om FSS historia? Klicka här! Skriften 60 år av social historia gjordes av Anette Karlsson 1997, inför föreningens 60-årsjubileum (den är väldigt svajigt och snett skannad, men läsbar för den intresserade).