Uppladdning inför sommaren

jun 1, 2023 | Monica Persson

ORDFÖRANDE HAR ORDET 1 juni 2023

Idag har FSS riksstyrelse haft det sista styrelsemötet före sommaren. Den stora punkten var Socialchefsdagarna som det ska bli extra roligt att gå på i år, eftersom konferensen hålls i min hemstad Karlstad. Du är hjärtligt välkommen! Det är ovanligt många anmälda vid den här tidpunkten, så vänta inte för länge innan du bokar din plats.

Programmet är klart och jag kan utlova många intressanta talare både på stora scenen och på de valbara seminarierna. Vi ska såklart också umgås och prata med kollegor från hela Sverige – en stor mötesplats för oss som har vårt dagliga värv inom socialtjänstens verksamhetsområden.

SKR:s undersökning om grundutbildningen

På dagens styrelsemöte träffade vi Helena Wiklund från SKR. Hon berättade om SKR:s undersökning om socionomprogrammet. Ett femtiotal socialchefer har tillfrågats om vilka brister och förtjänster de uppfattar med den utbildning som ges idag.

De områden som genomgående uppmärksammats känner vi igen från tidigare diskussioner men en sak tycker jag sticker ut: Hur kan man förbereda studenterna på vad som väntar i mötet med människor i kris och med komplexa frågor som de behöver stöd i att lösa eller förändra? Som arbetsgivare vill vi ju att de nybakade socionomerna ska orka och vilja stanna inom vårt skrå och tycka att de verkligen kan bidra till förändring för enskilda människor.

När framtidens socionomprogram formas behöver vi tänka bredare än vilket arbete som ska utföras idag. Vad händer framåt? Vad behöver vi kunna om vi ska jobba närmare medborgarna i en öppen och tillitsskapande socialtjänst? Den förändringen står och väntar precis runt hörnet: En första linjens socialtjänst.

Europeiska socialchefskonferensen

På styrelsemötet pratade vi också en god stund om föreningens internationella kontaktytor och åtaganden. Närmast i tid är European Social Services Conference, alltså ESN:s årliga konferens, i Malmö om två veckor. FSS är en av medlemsorganisationerna och har dessutom en plats i ESN:s styrelse. Flera av oss kommer att vara på plats och FSS kommer dessutom att ha en monter där vi kan ses. Jag ser fram emot att få prata med andra ESN-medlemmar om våra olika frågor och utmaningar.

FSS i Almedalen 2023

Mot slutet av juni är vi några som kommer att representera FSS under Almedalsveckan – jag är en av dem. Det blir spännande för mig som inte varit där tidigare. Vi kommer att lämna dagliga avtryck på Linkedin om vad vi är med om under dagarna på Gotland.

På återhörande inför semestern!
Monica Persson, FSS ordförande