Maktskifte och många frågor i luften

nov 8, 2022 | Monica Persson

ORDFÖRANDE HAR ORDET 8 NOVEMBER 2022: Föreningens Sveriges socialchefer, sannerligen en efterfrågad röst i den socialpolitiska debatten!

Så här efter ett val är det ju helt naturligt att det blir många frågor i luften, särskilt efter ett maktskifte i regeringen. Mycket av det som diskuteras i det offentliga rummet har beröringspunkter med socialtjänstens arbete.

FSS bjuds in till flera olika samtal och forum som handlar just om de frågor som också var heta valfrågor.

Kriminalitetens påverkan på samhället ligger högt upp på mångas agenda. Även på FSS agenda (fast de lösningar vi förespråkar har fler nyanser än att bara bekämpa de redan kriminella personerna). Områdena varierar men just för föreningens del handlar det om eventuella skärpningar i lagstiftningen kring framför allt gängkriminalitet. Dit kopplas också frågor om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med målsättningen att öppna upp för myndigheters möjlighet att dela information och hur sekretessbrytande regler ska kunna omformuleras. Viktiga och svåra frågor.

En annan viktig fråga är socionomutbildningen. Hur ska den kunna utvecklas och reformeras? Det finns flera förslag om vad som borde ingå, men än så länge har professionens röst varit svag. Det behöver vi råda bot på och där blir FSS en stark röst med all den erfarenhet som föreningens medlemmar besitter tillsammans.

Det är bra att socialtjänstens frågor är det som många vill diskutera offentligt. Men alla vi inom yrket måste göra oss hörda så att inte andra yrkesgrupper eller enskilda debattörer blir de som definierar vad socialtjänsten ska göra, och på vilket sätt det ska göras.

Därför behöver bland andra FSS kliva fram och berätta om allt det goda arbete som görs idag och komplettera med områden som vi ser behöver förändras och förstärkas framåt. Här är en ny, modern lagstiftning vårt viktigaste verktyg. Givetvis kommer FSS att fortsätta det enträgna arbetet med att få fram en ny sammanhållen lagstiftning med första linjens socialtjänst i främsta rummet.

Varma hälsningar
Monica Persson, FSS ordförande