Hur klarar vi omställningen till nya socialtjänstlagen?

jun 29, 2023 | Almedalen

Under torsdagen i Almedalsveckan var FSS inbjudna till ett rundabordssamtal anordnat av Malmö stad för att prata om hur vi klarar omställningen till den nya socialtjänstlagen.

Monica Persson deltog från FSS. Runt bordet fanns också Maskrosbarn, Bris, politiker, polisområdeschefen i Malmö och tjänstepersoner från Malmö stad. Socialtjänstministern deltog och bidrog till diskussionerna.

Sofia Walan, chef för regionenheten på Bris. Åsa Furén-Thulin, chef socialtjänst på SKR. Janne Grönholm (MP) kommunalråd Malmö. Petra Stenkula, polisområdeschef Malmö. Anna von Reis, avdelningschef Malmö. Linn Nordin, sakkunnig barnrättsfrågor Maskrosbarn. Sabina Wikgren Orstam, avdelningschef Socialstyrelsen. Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör Malmö. Sofia Grönkvist, chef stöd och utbildning Bris. Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister. Monica Persson, ordförande FSS och socialdirektör Karlstad. (Foto: Malmö stad)

Barnen stod i centrum, framför allt de som kan berätta att de hade behövt hjälp av skolan, elevhälsan eller andra delar av samhället under sin uppväxt, men som inte blev uppmärksammade. I en del fall kom hjälpen för sent, till exempel när de själva stod i fokus för kriminalitet eller missbruk.

Malmö hade flera goda exempel på aktivt arbete med tidiga insatser. De betonade – precis som FSS lyft många gånger – att den nya lagen behöver öppna upp socialtjänstens möjligheter till insatser utan biståndsbeslut. Då slipper socialtjänsten tänja på lagens gränser när vi försöker ge barn och familjer det de behöver.

Petra Stenkula från polisen i Malmö betonade det utmärkta samarbetet med socialtjänsten. Hon lyfte arbetet med våldsutsatta där det är av yttersta vikt att polis och socialtjänst kan dela fler uppgifter med varandra för att förhindra och förebygga upprepade våldsbrott i nära relationer. Polisen i Malmö håller också på att bygga upp ett alternativ för barn som nu sitter i arresten.

Socialtjänstministern pratade om den kommande socialtjänstlagen där barnperspektivet lyfts in tydligare. Monica Persson säger: ”I samband med det pratade vi så klart om en första linjens socialtjänst och vad som behövs för att klara omställningen till en mer öppen socialtjänst som bygger på respekt och tillit i syfte att de som behöver det ska få ta del av våra tidiga insatser. Då är ju den omfattande dokumentationen och andra administrativt tunga arbetsuppgifter ett hinder.”

Ministern berättade också att regeringen ser över flera områden för att komma tillrätta med en del, ibland, överutnyttjade möjligheter som hemtagningsbegäran.

”Det var ett spänstigt och intressant samtal där många goda exempel lyftes. Vi kan verkligen lära av varandra och i högre grad involvera civilsamhället som i detta fall arbetar hårt för att stötta de mest utsatta barnen”, avslutar Monica Persson.