Gemensamma utmaningar med gängkriminalitet – FILM

nov 16, 2022 | Första linjens socialtjänst, Socialchefsdagarna

En av samhällets största utmaningar idag är organiserad brottslighet och gängkriminalitet. Och det enda sättet att långsiktigt ändra på utvecklingen är förebyggande, gemensamma insatser där polis och socialtjänst samarbetar mer. Det lyfter Carin Götblad, polismästare vid polisens nationella operativa avdelning, på Socialchefsdagarna 2022.