Filmat – Barns röster från samhällsvården

jul 3, 2022 | Almedalen

Riksförbundet Attention höll ett välbesökt seminarium på söndagmorgonen i sitt tält i Almedalens park. Fanny Eklund (till vänster på den lilla bilden) som är projektledare på Attention modererade seminariet. Stella Österling, ungdom med NPF berättade om sina egna erfarenheter från samhällets vård och ställde tillsammans med Fanny frågor till panelen.

Här kan du som inte var på plats se seminariet på SVT Forum!

Mats Wiking (till vänster) sitter i riksdagens socialutskott. Emma Spak är sektionschef Hälso- och sjukvård på SKR. Lina Blombergsson är vice ordförande i FSS och biträdande socialdirektör i Huddinge kommun. Gösta Liljeholm är leg. psykolog och VD på WeMind HVB.