En krona och 37 öre om dagen

jan 16, 2023 | Föreningen

Vid  FSS senaste årsmöte beslutades att höja medlemsavgiften till 500 kr. En ganska kraftig höjning. Men med tanke på att den senaste justeringen av medlemsavgiften till 300 kr gjordes 1998 och att konsumentprisindex sedan dess har ökat med 69 procent så kan en höjning med 66 procent ändå kännas rimlig, Ja, kanske lite i underkant. 

Även om FSS ekonomi är god så är det viktigt att de resurser föreningen lägger på medlemsvård och administration kan täckas av medlemsavgiften. Vi i styrelsen hoppas och tror att du som medlem i FSS vill fortsätta att stödja och vara med och utveckla framtidens socialtjänst genom FSS och den oberoende röst som vi är i olika forum och sammanhang.

Varma hälsningar
Jonas Hampus, kassör

(Medlemsfakturorna för 2023 skickas ut inom kort)

Några snabblänkar:

Medlemsavgift
Medlemsansökan
Avsluta medlemskap
Pensionär