Det lackar mot jul

dec 19, 2022 | Monica Persson, Föreningen

ORDFÖRANDE HAR ORDET 19 DECEMBER 2022: Så lackar det mot jul och snart lägger vi 2022 bakom oss. Det här var året när pandemin nästan försvann ur vårt medvetande och ersattes av oro för kriget i Ukraina. Helst plötsligt ändrades våra prioriteringar både på jobbet och kanske även privat. Vad är viktigt? Vad är vi rädda för? Vad gläds vi åt? Jag tror att många lyfter in hälsan och familjen på pallplats när vi verkligen känner efter.

Julen är den tid på året när familjen står i fokus. Har man ingen familj och känner sig ensam är julen också den tid när många öppnar dörren för fler än sina närmaste. Att alla kan få en någorlunda jul med mat, värme och kanske en julklapp är viktigt för oss.

Det gångna året

2022 har varit ett produktivt år för FSS där vi arbetat med många olika frågor och framför allt har vi stärkt våra nätverk och gjort gemensam sak med fler aktörer.

Föreningen har arbetat med de frågor som hörts mest i den socialpolitiska debatten. Vi lyfter ständigt behovet av en första linjens socialtjänst där vi som arbetar med socialt arbete kan ha en öppen, inbjudande och rådgivande närvaro utan allt för mycket byråkrati och administration.

FSS har funnits med i många samtal kring unga kriminella, kriminella nätverk och samarbetet med polisen kring (framför allt) unga i riskzon. Vi vill fortsätta jobba med hur samarbetet kan stärkas och vilka möjligheter socialtjänsten har idag att möta upp ännu mer i dessa frågor.

FSS har också envist jobbat på med inspel kring en ny socialtjänstlag. Nu senast i och med ett besök hos Camilla Waltersson Grönvall, vår nya socialtjänstminister. Det var vårt första möte och FSS var där tillsammans med SKR, SSR och Vision. Vi berättade – från våra olika perspektiv men samstämmigt  – vad som är viktigast för oss nu när lagen snart ska fram. Nästa steg blir att fråga efter en tidplan för arbetet utifrån att en ny regering tagit vid utredningen.

Nya utmaningar

Detta var ett axplock från året då FSS varit en efterfrågad röst i många olika sammanhang. 2023 kommer nu med nya utmaningar och möjligheter. Många frågor rör oss inom socialtjänsten så det kommer att bli spännande!

Jag vill redan nu hälsa er välkomna till Karlstad i slutet av september då vår välbesökta konferens Socialchefsdagarna arrangeras här hos mig i Värmland. Planeringen är i ett intensivt skede och vårt mål är att skapa ett värdefullt innehåll för er som är chefer i ett så viktigt samhällsuppdrag. Temat? Förändringskraft tillsammans!

Till sist: God Jul och Gott nytt år!

Varma hälsningar
Monica Persson, ordförande FSS