Det lackar mot jul

Nu lackar det mot jul och på olika sätt gör vi bokslut över året som gått. Som vanligt har mycket hänt på våra arbetsplatser men det som överskuggar denna gång är ju flyktingsituationen och  mottagandet av ensamkommande barn.

Tänk vilket jobb som har utförts i alla kommuner! Hur vi har vridit och vänt för att kunna lösa situationen. När vi sett grannkommuner som gått på knäna och vädjat om hjälp har andra försökt bidra och hjälpa till, trots att det egna läget varit mer än ansträngt.

Det finns mycket övrigt att önska när det gäller stödet från staten i mottagandet. SKL:s lista över behövliga åtgärder har inte hörsammats mer än på några få punkter. Det finns mer att göra för att vi framöver ska få rimligare villkor.

Men trots allt, när det har blåst som värst, har vi tagit utmaningen, löst situationen så bra som möjligt och hjälpt de som har haft större svårigheter än vi själva. Det tycker jag känns gott så här i juletider!

Kommentera