Filmat – Vem ska stoppa rekryteringen till gängen i tid?

I Visions seminarium ”Vem ska stoppa rekryteringen i gängen i tid?” betonade FSS vice ordförande Lina Blombergsson (längst till höger i bild) vikten av att reformera socialtjänsten till en mer tillgänglig och relevant första linjens socialtjänst:

– Vi skulle behöva hitta ett sätt där vi har en första linjens socialtjänst: flytta ut socialtjänsten, vara lokala, relevanta och tillgängliga där barn, unga och vuxna finns, så att vi kan ge stöd tidigt.

– Sen måste vi också ha en andra linjens socialtjänst där vi möter upp det Lena Nitz pratar om, där man håller i och håller ut, där man har tvångsvården och där vi jobbar intensivt med beprövade modeller. Jag tror vi måste skikta socialtjänsten och jämföra den lite med vårdcentraltillgänglig och specialistvård.

Titta på seminariet på SVT Forum!

I samma panel som Lina deltog också Polisförbundets Lena Nitz (till vänster) och skoldebattören Linnea Lindquist (@rektor_linnea i mitten).

I den efterföljande politikerpanelen deltog socialminister Lena Hallengren, Märta Stenevi språkrör Miljöpartiet, Johan Forssell, rättspolitisk talesperson Moderaterna och Jan Jönsson, socialborgarråd Stockholms stad, Liberalerna. De visade stor samsyn om att den nya socialtjänstlagen snabbt måste komma på plats, och med skall-krav på kommunalt förebyggande arbete.

Dina tankar om första linjens socialtjänst

ORDFÖRANDE HAR ORDET 30 MAJ 2022: I min del av landet, Värmland, står jag mitt i det där ljuvliga läget ”mellan hägg och syren”. Att många känt sig inspirerade vid den här tiden på året är lätt att förstå.

Mitt i allt det gröna och underbara jobbar vi på inom socialtjänsten och inom FSS.

Det är inte många veckor kvar till sommarlovet och väldigt många ser fram emot den långa ledigheten. Lika många undrar vad de ska hitta på så att barnen får en rolig sommar. Tid, pengar och förmåga kan vara den bristvara som gör att också många barn oroar sig för hur det blir under alla veckor när skoldagen inte är den fasta punkten i tillvaron. De föräldrar som vi jobbar tillsammans med inom socialtjänsten kan få hjälp och stöd att lösa utmaningarna med sommaren. Men en hel del av dem som skulle behöva stödet träffar vi inte.

Kanske har vi öppnat upp så mycket i ”framtidens socialtjänst” att många fler kan få ett bättre stöd när det behövs. FSS är inbjudna till ett möte med socialdepartementet före sommaren. Vi går dit för att lyssna och diskutera, men också för att envist hålla fast vid tanken om en första linjens socialtjänst. (FLS? Nu blev jag nog först med den förkortningen!)

Vilka tankar har du om första linjens socialtjänst? Du kan maila oss på info@socialchefer.se eller posta ett inlägg på vår Linkedinsida.

Nästa vecka åker några av oss i FSS styrelse till European Social Networks (ESN) årliga konferens. I år är den förlagd till Hamburg. En del av programmet fokuserar på lärdomar efter covid-19 och hur socialtjänsten kan bli mer hållbar och motståndskraftig när den här sortens utmaningar uppstår.

FSS är medlemmar i ESN och vi har haft ett långt samarbete. FSS har en plats i ESN:s styrelse vilket ger oss – och dig – direkta möjligheter att påverka på policynivå. ESN arbetar ofta tematiskt för att hitta bästa tänkbara praktik i Europa och sprida den kunskap som finns. Mina FSS-kollegor och jag återkommer med en rapport om det vi mest tar med oss från konferensen.

Sedan är det Almedalen. Sedan är det sommar. Och sedan händer det som vi i styrelsen laddar för hela året faktiskt: Socialchefsdagarna. Anmälan är öppen, så nu är det hög tid att boka in dig på en av dina viktigaste mötesplatser. Den 28 till 30 september träffas vi i Göteborg.

På återhörande, och återseende
Monica Persson, ordförande FSS

Bråda post-covid-tider

ORDFÖRANDE HAR ORDET 10 MAJ 2022: Våren är äntligen här och som vanligt i maj är det mycket som ska hända. Alla vill vara ute i ljuset men sitter inne med sina datorer för att reda ut allt som behöver göras före sommaren.

Bråda tider

Det känns som vi är i en post-covid-tid både vad gäller att fånga in frågor som fått för lite uppmärksamhet under pandemin att fånga in de människor som varit isolerade under lång tid. Jag tänker mest på barn och unga som i en del fall blivit lämnade eller isolerade under virustiden och nu behöver vår hjälp. Många i våra verksamheter vittnar om höga flöden.

De statliga utredningarna har också bråda tider. Genom vårt arbete i FSS riksstyrelse har vi fått insyn i några:

  • Barn och unga i samhällets vård ska se över kvaliteten i de insatser socialtjänsten beviljar barnen. Viktigt och angeläget.
  • En uppväxt fri från våld ska lämna förslag till nationell strategi för att bekämpa våld mot barn
  • och så klart omarbetning av socialtjänstlagen, Framtidens socialtjänst

Ambitionshöjningar

Alla innebär rejäla ambitionshöjningar för dem som arbetar med barn och unga. Sammantaget blir det bättre för barnen men vi chefer och medarbetare måste orka ta höjd för vad det innebär i det vardagliga arbetet.

Om FSS får gehör för en första linjens socialtjänst och om den resurssätts på ett rimligt sätt – ja då får vi förutsättningar för att jobba från två håll. Vi skulle då kunna arbeta med tidiga och förebyggande insatser i samma utsträckning som med myndighetsbeslut och uppföljningar.

Som jag ser det behövs mer resurser till socialtjänsten om intentionerna i utredningarna blir lag annars riskerar vi att ambitionshöjningarna ytterligare ”knager” på våra möjligheter att arbeta förebyggande.

Är det inte det som vi tror är framtiden: att tidigt stoppa en negativ utveckling, för allas skull.

Parallellt med allt detta pågår det omfattande men roliga arbetet med att anordna Socialchefsdagarna 2022 i Göteborg. Programmet är klart, anmälan har öppnat och vi har ett stort gäng intressanta föreläsare redo att äntra scenen i höst.

Varma hälsningar och på återhörande
Monica Persson, socialdirektör i Karlstad och FSS ordförande

Socialchefsdagarna 2022 i Göteborg, den 28-30 september