FSS i Almedalen 2023

FSS utvecklar morgondagens välfärd. Vi kommer att finnas på plats i Almedalen för socialpolitiska dialoger, bland annat om första linjens socialtjänst. Hoppas få träffa er där!

Här ser du vilka du kan möta i Almedalen och vilka dagar vi finns tillgängliga för samtal, dialoger, paneler och seminarier. Behöver du en oberoende röst som tillför professionens perspektiv, kontakta någon av oss eller maila till info@socialchefer.se. Välkommen med din förfrågan!

Monica Persson, FSS ordförande. Socialdirektör i Karlstad kommun. Särskilda kompetensområden: Barn och ungdom, arbetsmarknadsfrågor, socialpsykiatri. Är i Almedalen tisdag till lördag.

Lina Blombergsson, FSS vice ordförande. Avdelningschef stadsövergripande sociala frågor, socialförvaltningen, Stockholms stad. Särskilda kompetensområden: IFO, kvalitets- och utvecklingsfrågor, samverkan, bostadsfrågor, våld i nära relation. Är i Almedalen tisdag och onsdag.

Jonas Hampus, Regionansvarig FSS Gävle/Dala. Sektionschef i Falu kommun, Sektion bistånd, kvalitet och utveckling. Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, kvalitets- och utvecklingsfrågor. Är i Almedalen preliminärt onsdag och torsdag.

Helena Åhman, Ledamot FSS riksstyrelse. Förvaltningschef i Solna stad, vård och omsorg (från 19 juni 2023). Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, funktionshinderomsorg. Är i Almedalen tisdag till torsdag

Viktiga samhällsfrågor med sorgkant

ORDFÖRANDE HAR ORDET 7 JULI 2022: Jag hade planen klar för vad jag skulle skriva om idag men med djup bestörtning blir jag varse att Ing-Marie Wieselgren mördats. Vi har träffats flera gånger och hennes starka röst för de svaga har varit en förebild för många inom socialtjänsten. En stor människovän har bragts om livet. Oerhört sorgligt och mina tankar går i första hand till hennes anhöriga.

Almedalen är ju platsen där de viktiga samhällsfrågorna får ljus på sig. FSS var inbjudna till flera seminarier och kunde under veckan knyta ett stort antal viktiga kontakter för föreningens fortsatta arbete. Själv fick jag vara publik på nätet i år men flera styrelseledamöter var i full fart i Visby.

Vem ska stoppa rekryteringen till gängen i tid? Det var ett av de seminarier som vi deltog i, inbjudna av Vision. Där kom FSS huvudfråga i fokus om den tidiga, förebyggande socialtjänsten. Både professionen och politiken kom till tals.

I mina öron låter det som om alla stödjer att det ska stå ”skall” i lagstiftningen vad gäller förebyggande arbete inom socialtjänsten, vilket är en av de viktigaste pusselbitarna. Ett annat viktigt ord är ”tidigt”.

Vi behöver samarbeta så tidigt att svårigheterna knappt syns eller hörs. Inte bara tidigt när man redan har så pass uttalade problem att socialtjänsten är en självklar part i samtalen. Inte bara tidigt när man redan har så pass uttalade problem att socialtjänsten är en självklar part i samtalen. Vår vice ordförande Lina Blombergsson påtalade också vikten av att vi kan jobba med vuxenproblemen så att barnen får de föräldrar och den hemmiljö de behöver. Representanten från skolan lyfte också vikten av att alla barn har något att göra efter skolan. En väldigt viktig fråga i sammanhanget.

Vi var också med på Attentions samtal om barn i samhällsvård. Ett bra och balanserat samtal om de brister som finns idag och vad som skulle kunna göra det bättre. En person med egen erfarenhet vittnar om allt för många hål i den så kallade vårdkedjan. Vi kan göra bättre och vi kan börja med det nu. Något som behöver åtgärdas så fort det går är att undvika att blanda ungdomar med allt för olika problematik på samma ställe. För korta vårdtider påtalas också och handen på hjärtat: I vilken kommun idag, med skenande kostnader, driver vi frågan om längre placeringstider för barn och ungdomar?

Det var bra att professionen fick så stort utrymme. I media hittills har ju alla andra yrkesgrupper tagit stor plats när det gäller att prata om socialtjänstens arbete och vad som behöver göras. Socialchefer och socialarbetare har inte synts till. Jag har en teori om varför.

När vi pratar om svåra samhällsproblem så blir världen mer begriplig och vi kan göra en uppdelning i vitt och svart, god och ond, snäll och elak. Skulle socialcheferna få, eller ta, mer tid i media så blir frågorna mycket mer komplexa och det måste till en djupare och bredare dialog.

I vilken ände ska man börja och hur många olika instanser i samhället behöver skruva på sina arbetssätt för att alla barn och unga ska få goda uppväxtvillkor? Oftast är det enklast att vända sig om och peka på någon annan. Men nu är tiden inne att alla ser över sitt och sätter samarbetet och barnens villkor i fokus.

Jag tillönskar dig en riktigt skön och avkopplande sommar.
Monica Persson, ordförande FSS

Två av seminarierna som vi var med på i Almedalen finns på SVT Forum. Du hittar dem i listan till höger.

Ing-Marie Wieselgren

Vi är i chock över att en person blivit mördad under Almedalsveckan, mitt i Visby. Och att den personen är Ing-Marie Wieselgren gör det än mer ofattbart.

Ing-Marie var en oerhört stark person som med kraft och mod arbetat för att förbättra villkoren för personer med psykisk ohälsa. Och framför allt var hon en älskad familjemedlem. Våra tankar går till alla hennes nära.

Det här är definitivt inte den bästa bilden av Ing-Marie (längst till höger). Men det är den sista jag tog där hon är med – i förrgår när hon var en av paneldeltagarna på ett seminarium där också Lina Blombergsson från FSS var med.

Så här sa Ing-Marie, på sitt rättframma sätt, efter att panelen bollat idén med en helt ny samordnarroll i ärenden som handlar om barn med komplexa kombinationer av sociala och kognitiva svårigheter:

”Samordnare låter jättebra, men herregud … kan vi inte samordna oss utan att tillsätta ytterligare en roll!”

För mig, som till vardags inte är verksam inom det sociala området, var Ing-Marie Wieselgren en av de där rösterna i Tankar för dagen i P1 Morgon som gjorde att jag var helt närvarande under knappt fem minuter. Hennes röst. Innehållet. Att hon oftast gjorde dem live från studion.

Här är det avsnitt som jag har burit med mig från vårens sändningar:

https://sverigesradio.se/avsnitt/ing-marie-wieselgren-nar-jag-inte-orkar-sa-orkar-du-nar-du-fortvivlar-hoppas-jag-for-dig-ocksa

Kerstin Öhman
Marknad & kommunikation för FSS och Socialchefsdagarna

(Den fina bilden av Ing-Marie har Thomas Henriksson fotat, i samband med Uppdrag Psykisk Hälsa)

Bryta utanförskapet

Lunds kommun bjöd in FSS tillsammans med Skellefteå kommun och Kungsbacka kommun till ett rundabordssamtal om arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildningens betydelse för att bryta utanförskap. FSS representerades av Dag Wallströmer, till vardags socialchef i Vingåkers kommun.

Alla i samtalet var överens om att utbildning är den effektiva och viktiga vägen bort från utanförskap och bidragsberoende. Det behövs därför ett mycket flexibelt utbud av utbildningar som snabbt kan matchas med det lokala behovet på arbetsmarknaden.

Kommunerna som deltog i samtalet anser att personalbrist är den stora kommande utmaningen och att all möjlig arbetskraft måste användas. Skellefteå ligger steget före med en mycket akut brist på såväl arbetskraft som bostäder genom de nya gröna industrijobb som tillkommer och ställer mycket stora krav på den kommunala vuxenutbildningen.

I Kungsbacka satsas på småföretagande, som redan är ett kännetecken för kommunen. Bland annat genom olika insatser i grund- och gymnasieskola. Kommunen arbetar sedan några år på likande sätt som i Trelleborg med mycket snabba vägar, tillsammans med en arbetsmarknadscoach, från första ansökan till planering.

I Lund står hållbarheten i centrum men inte minst vård och omsorg brottas med stora rekryteringsproblem och liksom övriga kommuner funderar man på hur arbete i vård och omsorg kan göras mer attraktivt även för ungdomar.

Vingåker berättade om sitt projekt där näringslivets behov av arbetskraft på individnivå matchats med befintlig kompetens hos personer med försörjningsstöd. Att se dessa personers kompetenser och inte deras brister har varit en stark framgångsfaktor.

Filmat – Vem ska stoppa rekryteringen till gängen i tid?

I Visions seminarium ”Vem ska stoppa rekryteringen i gängen i tid?” betonade FSS vice ordförande Lina Blombergsson (längst till höger i bild) vikten av att reformera socialtjänsten till en mer tillgänglig och relevant första linjens socialtjänst:

– Vi skulle behöva hitta ett sätt där vi har en första linjens socialtjänst: flytta ut socialtjänsten, vara lokala, relevanta och tillgängliga där barn, unga och vuxna finns, så att vi kan ge stöd tidigt.

– Sen måste vi också ha en andra linjens socialtjänst där vi möter upp det Lena Nitz pratar om, där man håller i och håller ut, där man har tvångsvården och där vi jobbar intensivt med beprövade modeller. Jag tror vi måste skikta socialtjänsten och jämföra den lite med vårdcentraltillgänglig och specialistvård.

Titta på seminariet på SVT Forum!

I samma panel som Lina deltog också Polisförbundets Lena Nitz (till vänster) och skoldebattören Linnea Lindquist (@rektor_linnea i mitten).

I den efterföljande politikerpanelen deltog socialminister Lena Hallengren, Märta Stenevi språkrör Miljöpartiet, Johan Forssell, rättspolitisk talesperson Moderaterna och Jan Jönsson, socialborgarråd Stockholms stad, Liberalerna. De visade stor samsyn om att den nya socialtjänstlagen snabbt måste komma på plats, och med skall-krav på kommunalt förebyggande arbete.

Tunga namn kräver satsning på att förebygga gängkriminalitet

Kommunerna måste tvingas att jobba förebyggande mot gängkriminalitet. Och socialtjänst och skola behöver fler verktyg. Både från profession och politiker kommer krav på skärpt lagstiftning och mer resurser.
• Rektor Linnea vill se möjlighet att tvångsflytta elever
• Föreningen Sveriges socialchefer varnar för stora klyftor mellan kommunerna
• Stockholm satsar på socialsekreterare hos polisen

I Visions seminarium ”Vem ska stoppa rekryteringen till gängen i tid?” betonade FSS ordförande Lina Blombergsson vikten av att reformera socialtjänsten till en mer tillgänglig och relevant första linjens socialtjänst. Dagens Samhälles reporter Samuel Åsgård intervjuade Lina och några fler av deltagarna i seminariet. Läs hela artikeln här!

Panelen med professionens representanter: Lena Nitz, ordförande Polisförbundet. Linnea Lindquist, skolledare och skoldebattör (@rektor_linnea). Lina Blombergsson, vice ordförande Föreningen Sveriges socialchefer och bitr. socialdirektör i Huddinge kommun.

Politikerpanelen: Socialminister Lena Hallengren (S). Märta Stenevi, språkrör (MP). Johan Forssell, rättspolitisk talesperson (M). Jan Jönsson, socialborgarråd Stockholms stad (L). Handuppräckning som svar på moderator Veronica Magnussons fråga om vilka som i första hand vill ha ett förändrat uppdrag för socialtjänsten, t.ex. genom skall-krav i lagstiftningen. Märta Stenevi vill i första hand ha mer resurser så att fler kan jobba inom socialtjänsten.

Hela seminariet filmades och finns på SVT Play Forum.