Bråda post-covid-tider

maj 10, 2022 | Första linjens socialtjänst, Monica Persson

ORDFÖRANDE HAR ORDET 10 MAJ 2022: Våren är äntligen här och som vanligt i maj är det mycket som ska hända. Alla vill vara ute i ljuset men sitter inne med sina datorer för att reda ut allt som behöver göras före sommaren.

Bråda tider

Det känns som vi är i en post-covid-tid både vad gäller att fånga in frågor som fått för lite uppmärksamhet under pandemin att fånga in de människor som varit isolerade under lång tid. Jag tänker mest på barn och unga som i en del fall blivit lämnade eller isolerade under virustiden och nu behöver vår hjälp. Många i våra verksamheter vittnar om höga flöden.

De statliga utredningarna har också bråda tider. Genom vårt arbete i FSS riksstyrelse har vi fått insyn i några:

  • Barn och unga i samhällets vård ska se över kvaliteten i de insatser socialtjänsten beviljar barnen. Viktigt och angeläget.
  • En uppväxt fri från våld ska lämna förslag till nationell strategi för att bekämpa våld mot barn
  • och så klart omarbetning av socialtjänstlagen, Framtidens socialtjänst

Ambitionshöjningar

Alla innebär rejäla ambitionshöjningar för dem som arbetar med barn och unga. Sammantaget blir det bättre för barnen men vi chefer och medarbetare måste orka ta höjd för vad det innebär i det vardagliga arbetet.

Om FSS får gehör för en första linjens socialtjänst och om den resurssätts på ett rimligt sätt – ja då får vi förutsättningar för att jobba från två håll. Vi skulle då kunna arbeta med tidiga och förebyggande insatser i samma utsträckning som med myndighetsbeslut och uppföljningar.

Som jag ser det behövs mer resurser till socialtjänsten om intentionerna i utredningarna blir lag annars riskerar vi att ambitionshöjningarna ytterligare ”knager” på våra möjligheter att arbeta förebyggande.

Är det inte det som vi tror är framtiden: att tidigt stoppa en negativ utveckling, för allas skull.

Parallellt med allt detta pågår det omfattande men roliga arbetet med att anordna Socialchefsdagarna 2022 i Göteborg. Programmet är klart, anmälan har öppnat och vi har ett stort gäng intressanta föreläsare redo att äntra scenen i höst.

Varma hälsningar och på återhörande
Monica Persson, socialdirektör i Karlstad och FSS ordförande

Socialchefsdagarna 2022 i Göteborg, den 28-30 september