Expertgrupper

FSS medlemmar är engagerade som representanter, sakkunniga och experter i ett antal grupper. FSS deltar vid flera svenska och internationella hearings, workshops och konferenser. Kontinuerliga samtal förs också med myndigheter och departement i socialpolitiska frågor.

CAN, Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning, Helén Eurenius

CSA, Centralförbundet för Socialt Arbete, Lotta Persson, ersättare Graham Owen

ESN, European Social Network, Karl Gudmundsson, Graham Owen, Lars Liljedahl

ESN:s referensgrupp för the European Semester, Graham Owen

FEAD:s övervakningskommitté, Alexandra Göransson

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Bedömningsgrupp för ansökningar om forskningsmedel inom området Migration och integration, Graham Owen, ersättare Alexandra Göransson

ICSW, International Council on Social Welfare, Lars Liljedahl

IVO:s insynsråd, Karl Gudmundsson

Konsumentverkets samverkansråd för Samverkan mot överskuldsättning, Monica Persson

Ledningsgrupp för Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och liknande tillstånd, Karin Bodlund

Life Science, regeringens expertgrupp för den nationella samordningen av life science, Lars Liljedahl

Morgondagens socialtjänst, Tankesmedjan Arena Idés forum, Inger Fröman

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys referensgrupp för den sociala dygnsvården för barn och unga, Petra West Stenkvist och Per Sandberg

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och liknande tillstånd, prioriteringsgrupp, Ricardo Espinosa Pensa

Nationella rådet för e-Hälsa, Malin Lindén Ohlsson och Anders Fredriksson

Nationella samordnaren för den kommunala barn- och ungdomsvården, referensgrupp, Inger Kyösti, Per Sandberg, Petra West Stenkvist

Regeringens referensgrupp för Barns och ungas psykiska hälsa, Helén Eurenius

SiS forskningsråd, ledamot, Kerstin Lidman

Socialchefsdagarna 2017 i Östersund, Helén Eurenius, Lars Liljedahl, Nicholas Singleton, Kerstin Öhman

Socialstyrelsens rekommendationsgrupp för regeringsuppdraget Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning, Jane Parment

SVEA-priset, jurymedlem, Kerstin Lidman

Sveriges eHälsokommun 2017, samarbetspartner med Vitalis och jurymedlem, Lars Liljedahl

Välfärdsutredningens referensgrupp, Lisbeth Nilsson, ersättare Anders Fredriksson