Visst behöver Sverige en ny social bostadspolitik

Inför kommande Almedalsvecka ser jag fram emot att bostadsfrågan återigen kommer upp på agendan – skulle önska att det resulterar i konkret handling så snart som möjligt!

Av Socialstyrelsens senaste lägesrapport för Socialtjänstens individ- och familjeomsorg framgår att närmare 90 procent av Sveriges kommuner har en sekundär bostadsmarknad och att antalet lägenheter med någon form av sociala kontrakt nu uppgår till cirka 30 000.

Planer för att motverka hemlöshet saknas

Socialstyrelsen konstaterar vidare att många kommuner inte har någon aktuell övergripande plan för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Åtta av tio kommuner saknar hållbara lösningar för det behov som finns.

Det är en dyster läsning som presenteras – det är bara att konstatera att det behövs en ny social bostadspolitik i Sverige. Konsekvenserna av ökad hemlöshet och trångboddhet drabbar enskilda hårt och kommunernas tillväxtmöjligheter påverkas. Städerna och näringslivet riskerar att gå miste om den potential som finns när människorna har ett hem att söka trygghet i och ett arbete att gå till.

Kommunerna i samarbete med allmännyttan och privata fastighetsägare behöver finna hållbara lösningar med utgångspunkt i den situation staden och dess invånare befinner sig i.

Framförallt behövs politiskt mod att diskutera hur den generella bostadspolitiken kan kompletteras med en nationell modell för s k social housing. Social housing brukar definieras som bostäder där byggaren får subventioner mot att sedan hyra ut till en reglerad hyra till låginkomsthushåll (under ett visst antal år i alla fall).

Social housing eller inte?

I Sverige har de politiska partierna sedan länge varit rörande eniga om att vi inte ska ha den här typen av social housing i Sverige. Bakom denna ståndpunkt ligger rimligen både att man anser att social housing har negativa egenskaper och att det finns bättre alternativ. Men har vi verkligen alternativ?

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH som granskat detta, menar att det finns moderna varianter av social housing som innebär att enskilda hus byggs insprängda bland vanliga hus och att det inte är lätt för utomstående att se vilka bostäder som är subventionerade och inte. Byggs det tillräckligt många enklare bostäder i lägen som inte är så attraktiva så kommer det att finnas möjligheter även för hushåll med lägre inkomster att hitta något nytt och relativt billigt på marknaden.

Statsfinansiellt har rimligen social housing också fördelar. Staten behöver bara subventionera ett mindre antal bostäder istället för en gigantisk satsning på ett nytt miljonprogram. Tyskland och Finland har lyckats väl i detta. I  Helsingforsområdet finns överenskommelser mellan stat och kommunerna om bostadsbyggande och satsning på infrastruktur. Dessutom ska 20 procent av det som byggs vara subventionerade hus som hyrs ut till lägre hyra till hushåll med inkomst under en viss nivå.

Central politisk utmaning

Att säkra bostadstillgången för dem med pressad ekonomi och svagast förankring på bostadsmarknaden utan att ytterligare belasta socialtjänsten eller riskera tvivelaktiga akutlösningar är en central politisk utmaning i kommuner som utmärker sig med hög bostadslöshet.

Genom avtal med privata och allmännyttiga hyresvärdar kan systemet förses med bostäder från både nya och äldre fastigheter. Väljer man aktivt att prioritera blandning och mångfald när man utformar, bygger och förvaltar minskar risken för stigmatisering och boendesegregation.

Det är sorgligt att dagligen behöva mötas av unga, pensionärer eller ensamstående föräldrar som inte får ihop sin ekonomi på grund av hyresnivåerna – det är väl inte så vi vill ha vår välfärdsstat?

Jag önskar alla läsare en fin sommar!

One Response to “Visst behöver Sverige en ny social bostadspolitik”

  1. kristina.lundin@ostersund.se' Kristina Lundin skriver:

    Hej Helén! Hoppas du har det bra på din ledighet 😉
    Vill bara skriva en blänkare på vilket fantastiskt inlägg du skrivit om bostadsfrågan i detta avlånga land. Denna skulle fler behöva få läsa. Ha det gott!

    Mvh; Kristina