Vissa dagar är bättre än andra

(Från 2014-05-07)
Vi måste kontinuerligt se över hur det som aldrig får fela faktiskt fungerar i praktiken. FSS fortsätter att påverka de strukturella förutsättningarna att utföra ett gott arbete.

Igår träffade jag tillsammans med några medarbetare från Göteborgs socialtjänst Berit Jernberg från SKL (sakkunnig Våld i nära relation). Vi möttes för att beskriva hur vi i staden arbetar inom området och för att utbyta erfarenheter från långa socialarbetarliv.

Vi konstaterade bl.a. att det finns samband mellan tillstånd och yttringar i människors liv som inte kan upptäckas vid ett första eller snabbt möte.

Vi pratade också om nödvändigheten av tillit både mellan socialarbetare från olika enheter/specialiteter och i relation till de som behöver vårt stöd. Om kontinuiteten och förmågan att vara kvar i det svåra, men också tydlighet och att sätta gränser. Med andra ord talade vi om socialt arbete.

För mig som numer i mitt dagliga värv är en bit ifrån direkta möten med brukare är det ändå alltid en påfyllning att möta dessa engagerade och professionella medarbetare.

Vi var också helt överens om att det hänt otroligt mycket inom området, vi har lärt oss massor genom åren inte minst när det gäller barnens situation. Jo, jag vet att det finns många brister och mycket kvar att förbättra men vi måste också ta in att det skett stora förbättringar inte minst vad gäller kompetens och metoder.

Jag inser att meningen om barnens situation kan sticka i ögonen i ljuset av det som hänt flickan i Karlskrona och som berör oss alla starkt. Det är en fruktansvärd händelse och alla letar tänkbara orsaker.

Alla chefer inom barn o familj granskar sina rutiner och funderar på: Kunde det ha hänt hos oss? Några kommer fram till att det kunde det och andra känner sig trygga. Det är bra om vi kontinuerligt ser över hur det som aldrig får fela faktiskt fungerar i praktiken.

Det som inte är bra är att enstaka djupt tragiska händelser tas som intäkt för att påstå att en hel verksamhet är undermålig och illa fungerande.

Inom FSS styrelse kommer vi att fortsätta diskussionen om arbetsvillkoren inom socialtjänsten och att påverka de strukturella förutsättningarna att utföra ett gott arbete.

Kommentarer inaktiverade.