Vinnaren är …

För andra året i rad har jag haft förmånen att få representera FSS i juryn som utser vinnaren av priset Årets e-hälsokommun vid Vitalismässan. Förra året tog Rättvik hem priset och i år blev det Hammarö kommun som  stod som vinnare i hård konkurrens med fyra andra finalister.

I motiveringen står bland annat att Hammarö uppvisat ett imponerande, målinriktat och sällsynt kraftfullt arbete där man på kort tid flyttat fram positionerna och lagt grunden för en långsiktigt hållbar utveckling.

Stort grattis till Hammarö kommun!

De övriga fyra finalisterna var

Östersund; som uppvisar en imponerande bredd och systematik i sitt arbete med e-hälsa och tillämpad välfärdsteknik . Ett arbete som pågått sedan ca tio år tillbaka och har gjort att Östersund idag är en av landets främsta kommuner inom området. Östersund visar också föredömligt på vikten av att kunskapen om digitaliseringens möjligheter behöver ökas och spridas i alla led.

Karlskrona; som på ett strukturerat sätt gör medborgarna delaktiga i arbetet med att utforma tillämpningen av digital teknik och fortsätter utvecklingsarbetet på ett utomordentligt fint sätt.  Karlskrona visar återigen att man är en av landets ledande kommuner inom e-hälsa och digitalisering.

Kramfors; som på relativt kort tid tagit stora kliv och fått mycket på plats. Det gör att kommunen nu positionerats sig mycket väl för att klara framtiden utmaningar. Kramfors uppvisar en imponerande bredd i utvecklingen där ambitionsnivån är hög och samtidigt mogen och realistisk.

Eskilstuna; som ännu en gång uppvisar en fortsatt tydlig inriktning mot en digitalisering av verksamheten som utgår från medborgarens behov. Eskilstuna tillhör definitiv en av Sveriges ledande kommuner inom e-hälsa och digitalisering.

Som vanligt har juryarbetet varit både stimulerande och svårt. Konkurrensen är knivskarp och övervägandena många. Oaktat om man vinner eller inte så är en ansökan till priset en bra värdemätare på var kommunen ligger i sitt arbete med e-hälsa och digitalisering och utgör också ett underlag för ett fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete. I den meningen är alla som deltar i konkurrensen om att bli årets e-hälsokommun att betrakta som vinnare.

Anta utmaningen och var med och konkurrera med din kommun nästa år!

Kommentarer inaktiverade.