Vi lever i ett fint samhälle

Hej kära medlemmar. Vi i FSS styrelse håller på med samma saker som alla andra inom socialtjänsten och det allt överskuggande hotet är Coronaviruset. Just nu handlar det om smitta eller inte, bli frisk eller inte, gå till jobbet eller inte.

FSS vill mana till lugn och försiktighet och samtidigt skicka en varm hälsning till var och en av er som jobbar på i vårt avlånga land. Ta hand om dig och ta hand om varandra!

Några i styrelsen har skickat hälsningar; tankar om tillvaron i ett synnerligen utsatt läge. Du hittar dem här nedanför mitt inlägg. Hur ser tillvaron ut hos dig? Välkommen att kommentera här, du också!

Mitt personliga bidrag får bli lappen som jag såg i min mammas portuppgång i morse. Hennes nye granne är hemma och är föräldraledig. Han erbjöd sig att handla till alla äldre eller sjuka grannar som kanske var i behov av hjälp. Omtänksamt och snällt – och tryggt även för mig. Blir jag sjuk så kan någon annan hjälpa min förälder.

Vi lever i ett fint samhälle.

Monica Persson, ordförande FSS

3 Responses to “Vi lever i ett fint samhälle”

 1. Graham Owen skriver:

  Det är nästan ofattbart hur snabbt saker och ting har förändrats under de här dagarna och hur världen har påverkats och förändrats på de två veckorna sedan de senaste blogginläggen på FSS hemsida. Jag står över att kommentera allt som sker just nu. Jag är säker på att ni har varit upptagna på var sitt håll med nuvarande situation. Vill bara skicka en hälsning och hoppas ni kan hitta lite lugna stunder mellan alla krismöten, planeringar, beslut osv. Kämpa på!
  Graham Owen, socialchef Trosa kommun

 2. Jonas Hampus skriver:

  Boken Tänka snabbt och långsamt av nobelpristagaren Daniel Kahneman har legat på mitt nattygsbord under ett par års tid och både boktiteln och den tid som den legat på mitt nattygsbord indikerar är det nödvändigt för oss människor att ha förmågan att göra både och.

  Som psykiatrikern Anders Hansen i sin teveserie om den mänskliga hjärnan i det moderna samhället flera gånger återkommit till, finns mycket av den tidiga människans tankemönster kvar i vårt sätt att vara och bete oss.

  Behovet och nödvändigheten av att snabbt och resolut agera på omedelbara hot ställs nu mot kunskap och fakta som leder fram till strategiska beslut vilka kanske inte svarar mot det som omedelbart verkar vara lösningen. Men långsiktigt säkerställer det vår trygghet och överlevnad. Så är det nu med den oro och det hot som vi upplever kopplat till coronaviruset; Covid-19.

  Det arbete som socialtjänstens medarbetare och chefer gör tillsammans med kommunledningar runt om i landet tar ett grepp om båda dessa perspektiv.
  Tydliga och handfasta vägledningar utifrån det som nationellt påtalats tas fram och sprids för att klara hotet mot de mest sårbara. Det görs på ett sätt som skapar långsiktig trygghet och tillförsikt för att vi ska klara det här på ett bra sätt.

  Vi tjänstepersoner och politiker som är ledare i den här situationen både har och tar ett stort ansvar för att skapa ett fortsatt gott klimat för såväl kortsiktiga som långsiktiga beslut. Tillsammans med alla kloka medarbetare inom socialtjänsten känner jag att vi står starka inför de utmaningar som nu ligger framför oss.

  Jonas Hampus, sektionschef Falu kommun

 3. Lena Holmlund skriver:

  Vi behöver nu den här balansen hos alla chefer, ledare och politiker för att inte de samhälleliga konsekvenserna ska bli större än antalet smittade och sjuka.
  Lena Holmlund, avdelningschef för Arbetsmarknad och social välfärd, Göteborgsregionen