Vi gör det tillsammans!

Jag är inbjuden till en konferens ur brukarnas perspektiv: Vi gör det tillsammans! En konferens som berör mer än vanligt. Det är Inflytanderådet, Musketörerna och socialkontoret i Sollentuna bjuder till en eftermiddag kring brukarinflytande.

Inflytanderådet är ett brukarråd bestående av brukare och anhöriga. Rådet fungerar som en länk mellan kommunen och brukarna. Musketörerna  är en ideell, brukarstyrd förening som arbetar tillsammans med personer som är eller har varit i utanförskap, hemlöshet eller någon form av beroendeproblematik.

Musketörerna guidar och lotsar deltagarna till myndigheter, förvaltningar och institutioner för att de ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda.

Engagerade chefer, medarbetare och brukare krävs för att socialtjänst och brukarorganisationer  ska skapa ett hållbart brukarinflytande över tid.

Brukare med tung missbruksbakgrund och psykisk sjukdom berättar sina historier och hur de med hjälp av Musketörerna och Inflytanderådet tagit sig ur ett liv av långt lidande. För att få till dessa fantastiska forum krävs en bra samverkan med kommunen.

I Sollentuna har vi ett samverkansavtal mellan Inflytanderådet och socialtjänsten. Brukarna  har åstadkommit brukarrevisioner, medskapat handlingsplaner i PRIO-satsningar, utvecklat information och SIP(Särskild Individuell Plan), deltar i metodutveckling, kvalitetsutveckling  och utbildningar tillsammans med tjänstemän.

Brukarna har fått en röst vilket innebär en läkande effekt efter ett tungt liv. Tidigare ”hat” mot socialtjänsten försvinner och brukarna sprider det goda som socialtjänsten är till för.

I den senaste brukarrevisionen inom en del av socialtjänstens myndighetsutövning så säger man att det viktigaste av allt är bemötandet och att man fått en ömsesidig förståelse för varandra – både brukare och socialarbetare.

I den här kommunen är det roligt och spännande att vara socialchef!

Kommentarer inaktiverade.