Vi gör det bättre tillsammans

Just nu har jag svårt att göra annat än att tänka på alla ensamkommande barn som nu finns i Stockholm. Sedan drygt en vecka tillbaka har cirka 50 barn anlänt till Stockholm per dag. Vi har fått ställa om med kort varsel för att säkra barnens trygghet, skapa tillfälliga boenden och omdirigera medarbetare från andra uppdrag för att klara situationen. Det har varit en otrolig utmaning men med alla goda krafter och engagemang från medarbetarna i staden har vi hittills lyckats.

Det finns dock mycket kvar att göra. Dessa barn kommer att anvisas vidare till kommuner inom kort. Det kan bli att en del stannar kvar i Stockholm och andra anvisas till andra kommuner runt om i landet.

Det pågår diskussioner om hur kommunerna klarar av uppdraget att ta emot och ta hand om de ensamkommande barnen. Det finns stora utmaningar för oss men det vore naivt att tro att det är socialtjänsten som ensamt ska klara av utmaningen. Det krävs att flera kavlar upp ärmarna och engagerar sig. Vi behöver förbättra vårt samarbete med andra verksamhetsområden inom kommunen, som t.ex. skolan, samt med andra aktörer inom våra kommungränser.

Många frågar hur det kommer att gå för alla dessa barn, här utan föräldrar. Det vi har sett som framgångsfaktorer är en fungerande skolgång, praktikplatser och arbetslivserfarenhet samt fungerande sociala nätverk. Många privatpersoner och föreningar hör av sig och undrar hur de kan hjälpa till. Det är fantastiskt för våra ungdomar och vi behöver volontärer och föreningar som kan bjuda in våra ungdomar till aktiviteter men vi behöver även hjälp från näringslivet.

Det finns stor potential i ett utökad samverkan med näringslivet för att vi ska klara av vårt sociala uppdrag och för att våra ungdomar ska kunna bidra till Sveriges tillväxt på sikt. Jag välkomnar ett utökat samarbete med näringslivet!

Kommentarer inaktiverade.