Vem gör jobbet?

Hur ska vi klara personalförsörjningen i framtiden ?  Alla känner igen frågan, men får vi svar på frågan, nja  visst är frågan tydlig men svaren svävande. I glesbygd t.ex. norrlands inland är framtiden redan här. Problem med rekrytering av socialsekreterare är en realitet. Det påverkar givetvis både ekonomi och kvalité i de drabbade kommunerna. Åtagande och ansvar är likadant i Åsele som i Göteborg. I norra Västerbotten har nyligen en intressant samverkansform mellan kommuner påbörjats. Socialsekreterare anställs i Lycksele, Malå och Norsjö och de arbetar med klienter i respektive kommun, med respektive nämnd som arbetsgivare. Skellefteå kommun ”integrerar” socialsekreterare i den relativa stora kommunens sammanhang, arbetsgrupp, arbetsledning m.m. Vad är poängen med detta ?

Tanken är att modellen ska minska den stora personalomsättning som många inlandskommuner brottas med. I praktiken går det ofta till så att en inlandskommun lyckas rekrytera en nyutexaminerad som arbetar i 6-12 månader, den får därefter arbete på sin bostadsort som är någon av de större kustkommunerna. Inlandskommunen rekryterar igen och processen upprepas. Intressant modell, jag är förväntansfull inför kommande rapporter hur den utvecklas.

Kommentera