Vart tog nya socialtjänstlagen vägen?

ORDFÖRANDE HAR ORDET, 30 AUGUSTI 2021: Höstens arbete har kommit igång på riktigt och kalendern fylls på i snabb takt. Fortfarande dominerar möten via Teams och Zoom. Det ska bli intressant att se hur det är om ett år – kommer vi att sitta kvar på våra hemmakontor eller har vi återgått till arbetsplatsen?

Fokus på dig som är medlem

FSS riksstyrelse har nyss haft sammanträde och som vanligt var det en intressant dagordning.

En viktig punkt var kommunikation, med fokus på dig som är medlem i föreningen. Vilka verktyg ska vi använda för att få till en levande och kontinuerlig dialog med dig och andra medlemmar?

Det vore intressant att höra om DU har något favoritverktyg. Vad använder du i dina nätverk för att dela åsikter och material på ett smidigt sätt? Det viktiga är att vi når varandra – åt båda hållen – så att föreningens arbete alltid utgår från aktuella socialpolitiska samtal och aktuella utmaningar för alla Sveriges socialchefer.

Ett av våra verktyg är gruppen FSS-medlemmar diskuterar på Linkedin. Skriv ett inlägg där: Vilka verktyg gillar du bäst för dialog, problemlösning, erfarenhetsutbyte eller annat, och varför? Alla förslag kommer att undersökas. Det går också bra att maila oss.

Socialchefsdagarna i Malmö, vi längtar och hoppas

Vi håller tummarna för att det ska gå att genomföra ett fysiskt event i slutet av november, hur det blir råder vi inte själva över. Men jag är redo! Har bokat både boende och tågbiljett. Gör det du också (SJ har släppt resor till december och tips på hotell hittar du på Socialchefsdagarnas webbplats).

Strategiska områden som vi jobbar med just nu

Det finns tre strategiska områden som FSS bedriver långsiktigt påverkansarbete inom: Social hållbarhet och inkludering, Äldre och barn/ungas goda livsvillkor och förebyggande arbete samt Lagstiftningar, regelverk och tolkningar. Även i dessa tider har vi jobbat på i våra arbetsgrupper.

Att svara på remisser är ett viktigt steg för att påverka utvecklingen. Ett par av de remissvar som ligger närmast i tiden är om reformen God och nära vård (Börja med barnen!) och en reform kring tandvård.

Vart tog den nya socialtjänstlagen vägen?

Medan alla i riksstyrelsen på sin fritid flitigt jobbar på med FSS aktuella frågor börjar man ju ändå undra … Vart tog den nya socialtjänstlagen vägen?

En av de viktigaste pelarna i det nya var ju samverkan och inflytande, vilket även God och nära vård vill ta fasta på. I det sammanhanget blir det viktigt att betona att regioner och kommuner har samma medborgare att vårda och stötta. Om reformen och den nya lagen ska bli det vi önskar oss, blir den viktigaste frågan att se den kopplingen och vägen genom hela vårdkedjan. Oavsett huvudman.

Samsjuklighetsutredningen visar vägen och betonar att integrerad vård är det bästa för målgruppen som den utredningen handlar om. Jag är övertygad om att det är allra viktigast även när det gäller de utsatta barnen och deras väg genom socialtjänsten och vården.

Det är dags att ta tag i den frågan nu. På riktigt. Skarpa förslag är min förhoppning.

Varma hälsningar
Monica Persson, FSS ordförande


Linkedin-gruppen FSS-medlemmar diskuterar (här beviljas bara föreningens medlemmar inträde)

FSS sida på Linkedin (alla välkomna att följa sidan)

FSS mailadress: info@socialchefer.se

Kontaktuppgifter till FSS riksstyrelse hittar du på sidan om styrelsen

Socialchefsdagarnas webbplats

Kommentarer inaktiverade.