Världsförbättrare från hela landet

Per Sandberg, som nu avgår som ledamot i FSS efter många år av styrelsearbete, skickade ett fint mail till oss i styrelsen i går. Han skrev att han satt där på tåget på väg hem från Socialchefsdagarna och det kändes vemodigt och lite sorgligt att efter så många år av både kamratskap, kunskap och kompetensutveckling lämna en del av det som varit en stor del av yrkeslivet.

Jag förstår honom, det gör man ju när man lämnar något som är roligt, även om man gjort valet själv. Jag förstår i synnerhet tomhetskänslan i att lämna något som blivit en pusselbit i det värdegrundsbygge som också integreras i den människa man är.

Per Sandberg, här tillsammans med FSS kommunikatör Kerstin Öhman på Socialchefsdagarna 2013, som liksom årets Socialchefsdagar hölls i Malmö. Per Sandberg går nu från jobbet som förvaltningschef på Arbete och Välfärd i Växjö kommun, till att bli kommunens samhällsbyggnadschef. (Foto: Frozentime)

Mitt blod pulserar av signalsubstanser, sådana som bara uppbådas när man befinner sig i sammanhang med människor som delar samma värderingar, samma visioner och samma inifrån motiverade arbetsglädje som en själv.

Adrenalin, serotonin i venerna som kemiskt förmedlar olika meddelanden mellan celler i nervsystemet.

Här står jag i FSS monter under Socialchefsdagarna 2021 och tar emot en ansökan till medlemskap i föreningen. (Foto: Frozentime)

Det är kraftfullt när man i några dagar befinner sig med världsförbättrare från hela landet. Det är kraftfullt när man upptäcker att oavsett var och i vilken bransch man jobbar, har vi det gemensamma målet att skapa ett bättre samhälle för alla. Det är kraftfullt när vi möts och återupptäcker att det är relationerna som är kärnan i processen, för att sno ett gammalt slitet uttryck av en psykiatrisjuksköterska jag kände för länge sedan.

Det är kraftfullt när olika lågt hängande stjärnor enkelt går att plocka och göra till sina.

Vi behöver varandra för att fortsätta skapa förändring

FSS driver en första linjens socialtjänst och jag är så glad att i princip alla jag pratat med under de här dagarna stödjer den tanken. Låt oss nu gå ut och på olika vis kämpa för att förslagen i den nya socialtjänstutredningen verkligen blir av och inte tumma en enda millimeter på vad utredarna föreslagit. Kunskap, jämlikhet och förebyggande arbete! Det hänger ihop och kräver varandra. Vi är många som vill och det är många som behöver ett paradigmskifte i socialtjänsten.

Vi som arbetar med världsförbättrande visioner behöver hitta vår flock ibland, vi behöver känna de där signalsubstanserna rusa. Socialchefsdagarna är en plattform för sådana möten. Möten som uppstår mellan riktigt inifrån motiverade människor, och som när de tar slut lämnar ett litet tomrum av ensamhet efter sig.

Strukturerna verkar med ens så massiva, problemen är så många. Möjligheterna, som kändes realistiska i på Socialchefsdagarna, när vi var alla tillsammans, kan plötsligt verka svåra att realisera på egen hand.

Det är engagerade chefer, socialchefer och just människor som Per Sandberg som byggt mötesplatsen Socialchefsdagarna under de senaste decennierna.

För mig blir hans vemod till meningsfullhet i att fortsätta skapa viktiga möten för oss som vill utveckla socialtjänsten. Vi behöver varandra för att bli kraftfulla nog att fortsätta skapa förändring. Allt annat är en illusion.

Kommentarer inaktiverade.