”Världens äldsta flykting” ska utvisas

106 år är hon, ”världens äldsta flykting”, som ska utvisas.

Jag sätter kaffet i halsen när jag öppnar morgontidningen och läser att Bibikahls, 106 år, som kom som flykting till Sverige  hösten 2015 nästintill buren av son och sonson, ska utvisas till Afghanistan.

Hur är det möjligt att Migrationsverket kommit fram till ett sådant beslut?

Självklart har vi en lagstiftning som ska följas och till vilken jag ofta hänvisar när politikerna har frågor. Lagar om flyktingfrågor är dock särskilt komplexa och kräver likt alla beslut som handlar om människor en analys som  beaktas ur flera perspektiv.

Bibikahls juridiska ombud har i en inlaga till Migrationsverket åberopat hälsoskäl och att hon befinner sig livets slutskede. Hon skulle förmodligen inte klara en flygresa.

Det är inte ett godtagbart skäl tycker Migrationsverket. I sitt utlåtande enligt morgontidningen så skriver de att det finns sjukhus i Afghanistan och att de erbjuder fri undersökning och behandling. Vidare att det ibland kan råda brist på mediciner men då går det bra att söka privat vård, upplyser Migrationsverket.

Ja … så kan det gå när professionen inte har förmåga att utifrån lagstiftning se individens behov i ett större sammanhang.

One Response to “”Världens äldsta flykting” ska utvisas”

  1. perolof.forsblom@gmail.com' Per-Olof Forsblom skriver:

    Migrationsverket har för länge sedan passerat anständighetens gräns och går oförtrutet på i dessa sunkiga migrationsstrumpor