Varit i Paris

(Från 2014-03-30)
Har idag kommit hem från en studieresa i Paris med FSS-styrelse. Vi har träffat ett antal förkortningar: OECD, ONED och CNSA.

Vårt första besök var på OECD som jag associerar med internationell finans och ekonomi. Men OECD jobbar med ett brett perspektiv.

Vi fick veta att kvaliten i Sveriges äldrevård låg på topp. Tänk att behöva åka till Paris för att få höra det. Det är ju inte alltid så, man uppfattar läget i äldreomsorgen, när media hemma rapporterar. Ian Forde, OECD, som berättade detta kommer ha ett seminarie på våra studiedagar i Göteborg. Titeln är ”The quality of elderly care services in Sweden and elsewhere: the OECD view”.

Nästa förkortning vi mötte var ONED. Observatorie National de l´Enfants en Danger. De arbetar med barn i fara. Mycket av det de berättade om kände vi igen från vårt sätt att upptäcka och anmäla att barn far illa. En skillnad var att när insatser skulle sättas in, så var familjehemmen som man anlitade tvungna att ha licens för sitt uppdrag.

CNSA (Caisse nationale de solidarite pour l´autonomie) hade en svensktalande representant, Lise Burgade, som studerat ett år i Sverige och lärt sig prata flytande svenska. Helt fantastiskt med tanke på hur olika våra språk är.

CNSA jobbar med styrning och finansiering av omsorgen av äldre och funktionsnedsatta. Hennes berättelse gav oss en inblick i hur CNSA ska leda lokala nivåer av aktörer för att ”garantera en rättvis / lika behandling” för äldre och personer med funktionsnedsättning. Intressant var att CNSA även har med brukare i sin styrelse.

Förutom de intressanta studiebesöken hade vi ett fullspäckat styrelsemöte och hann även möta våren i Paris dvs uppleva sol, värme, grönska och tidig blom.

Kommentarer inaktiverade.