Vård- och omsorgschefer och massmedia

(Från 2014-02-06)
FSS Region Väst inbjuder den 9 april sina medlemmar till ett seminarium i ett angeläget ämne för alla chefer inom socialtjänsten, nämligen Vård och omsorgschefer och massmedia. Personligen ser jag fram emot att lyssna på Christian Jacobsson och Maria Wramsten Wilmar som arbetar i ett forskningsprojekt i ämnet.

Christian Jacobsson är universitetslektor vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet och leg psykolog och Maria Wramsten Wilmar är doktorand vid KTH och leg psykolog. Tillsammans har de medverkat i ett forskningsprojekt om Chefer inom hälso- och sjukvården samt kommunal vård och omsorg när det gäller erfarenheter av kontakter med massmedia.

En del av projektet har rört erfarenheter av att vara talesperson när media kritiskt granskar verksamheten och vilka processer som kan uppstå då, bl.a. hur fokus kan flytta från verksamhetsfrågor till chefen som person.

De har formulerat följande frågeställningar inför seminariet

•Hur ser kontakter med massmedia vanligtvis ut?

•Hur vanligt är det att man är talesperson när media skriver kritiskt om verksamheten?

•Från organisationen till personen i fokus, vad händer med chefen och omgivningen vid ”mediadrev”?

Jag tror att det är viktigt att ha tänkt igenom vad som kan hända i en ”drevet går” situation. Detta seminarium känns som en pusselbit som jag som chef kan ha nytta av.

Det är dessutom positivt att mediamötet är en företeelse som är så intressant att det nu bedrivs forskning i ämnet. Något att se fram emot i vår!

Kommentarer inaktiverade.