Vårbudget – fler beroende av socialtjänstens insatser

Regeringens vårbudget presenteras och debatten inriktar sig på kostnader för flyktingmottagandet. Myndigheter och kommuner kommer få extra medel för att klara mottagandet av de nya invånarna.

Kommunerna har verkligen en utmaning om etableringen skall lyckas. Kommer vi verkligen att klara det? Tänk bara på bostadsfrågan. Bristen är så stor redan idag att det inte ens är möjligt att finna lägenheter till alla andra grupper som har behov av hyreslägenheter med rimliga hyror.

Arbetslösheten minskar, men inte nämnvärt för utrikes födda. Det betyder att fler ska konkurrera om jobben och bostäderna och ännu fler riskerar att hamna i utanförskap.

Ännu fler kommer att bli beroende av socialtjänstens insatser. Socialtjänsten kommer inte bygga bostäder eller fixa jobb till alla. Men vi kommer definitivt få ännu mer att göra i socialtjänstens verksamheter och måste förbereda oss för det.

Så personal- och kompetensförsörjning blir ännu viktigare att lösa. Utbilda, vidareutbilda, bra arbetsförhållanden och arbetsmetoder m.m  Välfärdsjobben behöver bli attraktiva.

Klarar vi det? Jag har inte svaret. Men det är en strategisk fråga som vi i FSS engagerar oss i.

Kommentarer inaktiverade.