Välfärden i fokus, tyvärr i många negativa sammanhang

Jag måste skriva om den omvälvande förändringen på Arbetsförmedlingen. I skrivande stund har man fattat ett nytt, akut beslut att årets överskott får användas 2020 för att myndigheten ska finnas i hela landet.

Nyrekrytering står för dörren för fler än man hade räknat med slutade i omstruktureringens spår. De anställda inväntade inte uppsägningarna utan sökte andra jobb helt enkelt. Frågan är nu vem som ska sköta sysslorna medan förändringen pågår.

Lokalt manar man till ”tålamod och förståelse” för att saker inte hinner skötas som vi varit vana i våra samarbeten. Det skulle man kunna ställa upp på om det bara handlade om organisationer emellan, men vad händer med de som saknar arbete och därmed försörjning?

Kommunens och socialtjänstens yttersta ansvar ger sig tillkänna och i många kommuner stiger nu kostnaderna för försörjningsstödet. Detta i en redan ansträngd situation där många sitter med förslag på besparingar och prioriteringar.

Samtidigt diskuteras kommunernas roll i ett nytt valfrihetssystem för dem som behöver stöd för att komma ut på arbetsmarknaden. Den sysslan har kommunerna varit med och skött i många år, särskilt för dem som står en bit ifrån den reguljära arbetsmarknaden.

Mitt förslag är att kommunerna blir en erkänd aktör vad gäller arbetsmarknadsfrågorna för de målgrupper som inte varit föremål för insatser från Arbetsförmedlingen. På radion hörde jag att detta skulle kunna sätta konkurrensen ur spel, men mig veterligt har det inte varit någon konkurrens att tala om vad gäller dessa målgrupper.

Man skulle kunna tänka sig att externa utförare vill ta sig an arbetsuppgiften men då måste ju utformningen på ersättningen förändras annars kan nog inget företag skapa lönsamhet i just det här spåret.

Just nu är det nog inte stor idé att kommunerna tar på sig rollen som en av de externa utförarna, för handläggarna på resterna av Arbetsförmedlingen har en stor arbetsbörda så väntetiderna för enskilda att få beslut med ersättning skulle troligtvis blir mycket långa.

Bättre att kommunerna får ersättningen direkt från staten och sen kan man utforma insatsen själv eller med hjälp av externa krafter utifrån de lokala förutsättningarna. Vi har redan bra insatser på plats för vi gör redan en del av jobbet.

Kommentarer inaktiverade.