Vågat men nödvändigt?

I höstas hamnade socialtjänsten under enorm press för att lösa mottagandet av alla ensamkommande som kom till Sverige. Det är ingen nyhet. Vi lyckades förhållandevis bra med uppgiften, men för att kunna klara det har vi fått tänka till och tänka om. Vi har fått tänka utanför boxen många gånger samtidigt som vi hela tiden försökt ha barnets bästa i fokus.

Jag tycker att samma sak gäller även nu när vi ska skapa arbetsro inom socialtjänsten och förbättra socialsekreterarnas arbetssituation – så att vi ska kunna stödja de som behöver vår hjälp på bästa möjliga sätt. I förra veckan skrev flera personer inklusive medarbetare från SKL och FSS ordförande om hur vi behöver tänka om tillfälligt när det gäller kompetenskraven inom socialtjänsten. Socialtjänsten behöver kompetenta och engagerade medarbetare för att vi ska kunna hantera vårt uppdrag. Politiker och chefer bär naturligtvis ett stort ansvar för att skapa rimliga förutsättningar.

Under det här året ska vi fortsätta att rekrytera hundratals nya medarbetare för att arbeta tillsammans med våra ensamkommande barn. Efterfrågan på socionomer är stort inom hela socialtjänsten – och inte bara inom det här området. Jag ser inte riktigt hur antalet socionomer ska räcka till.

För att vi ska lyckas stärka socialtjänsten så måste vi tänka utanför boxen. Trots att det är svårt att rekrytera socialsekreterare känns det oerhört viktigt att inte minska antalet handläggartjänster i verksamheterna t.ex. genom att göra om dem till administrativa tjänster. Vi behöver säkra kontakten och delaktigheten med våra brukare.

Vi ska inte heller ta till åtgärder som riskerar att urholka respekten för socionomprofessionen. Administrativt stöd till handläggarna behövs, men vi behöver stärka professionen – och en bredare rekryteringsbas för vissa delar av socialtjänsten kanske kan vara en del av lösningen.

Tittar vi på socionomutbildningen idag så är det inte en yrkesutbildning utan en av flera akademiska beteendevetenskapliga utbildningar som ger kompetens inom näraliggande områden. Annan högskoleutbildning som t.ex. beteendevetare kan vara en fullgod grundutbildning för anställning som socialsekreterare. Om vi går den vägen så behövs en bra yrkesintroduktion utan tvekan.

Vågat? Ja. Möjligt? Ja. Har vi ett val? Tveksamt.

Kommentarer inaktiverade.