Vad säger vi om 2015 år 2035?

Säger vi:

”Hu så det var på den tiden! Det var ju brist på i princip allt, vårdplatser, personal, boenden… Sen måste man ju betala så mycket för det lilla man fick.”

Eller

”Tänk så bra vi hade det. Samhället såg till att man fick vård, service och omvårdnad även om man inte var rik”.

Säger vi:

”Det var en mörk tid! Folk var på flykt från krig o fattigdom och samhället präglades på många håll av våld och rädsla. Tack o lov så är den tiden förbi.”

Eller

”På den tiden så hade vi trots allt en rätt hög tillit till varandra och till vårt samhälle även om vi naturligtvis hade problem då med. Nu är rädslan vår ständiga följeslagare, till och med när vi befinner oss inom våra inhägnade bostadsområden.”

Säger vi:

”Minns att vi hade någonting som kallades arbetsmiljölagen och kollektivavtal. Det innebar att arbetsgivaren hade vissa skyldigheter i förhållande till sina anställda men det sägs att vi inte hade råd att behålla det när vi var tvungna att konkurrera med låglöneländerna för att folk överhuvudtaget skulle kunna försörja sig”

Eller

”Tänk vad folk slet, inte minst inom den offentliga sektorn. Men vid denna tidpunkt bestämde vi oss för att se till att resurserna gick till rätt saker, fixade till en del regelverk och satsade stenhårt på utbildning, forskning och innovationer. Dessutom tillvaratog vi de kunskaper och kontaktnät som våra nyanlända hade med sig i bagaget så numera är vi världsledande inom många fler områden, exempelvis inom segmentet tekniklösningar för äldre.

Eller

Säger vi något helt annat.

Kommentarer inaktiverade.