Tre av fyra fokusområden klara

Novembermörkret är över oss. Tur att det snart är advent för då kan vi hjälpas åt att lysa upp i mörkret.

Att FSS kan påverka i viktiga socialpolitiska frågor på nationell nivå, är också något som lyser upp. FSS nyvalda styrelse är sammansatt av socialchefer från Haparanda till Malmö. Det finns goda förutsättningar för att du som FSS-medlem, oavsett var du bor i Sverige, kan vara med och påverka. Du vet väl att du när som helst kan kontakta oss på info@socialchefer.se eller genom att ta kontakt med någon av oss i styrelsen?

När vi i november hade vårt första heldagsmöte ägnade vi oss åt ett intensivt arbete med att mejsla ut de nya prioriterade områden som föreningen ska fokusera på den närmaste tiden. Vi är relativt klara över de tre första områdena av totalt fyra som FSS vill agera strategiskt i:

Minska klyftor i samhället för att skapa ett socialt hållbart samhälle och ge socialtjänstens olika målgrupper möjlighet till att hantera sina liv.

Vara en aktiv aktör vid förändrad lagstiftning för att kunna vara med och påverka samt beskriva konsekvenser för socialtjänstens målgrupper.

Ha fokus på ledarskapet i socialtjänsten för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte i komplicerade uppdrag och komplexa organisationer.

FSS styrelse kommer under 2020 och 2021 att fokusera på och synas i sammanhang kopplade till de strategiska områdena, och vilket det fjärde blir återkommer vi om i slutet av januari.

Har du något område som du tycker att FSS ska jobba med? Kommentera här i bloggen, eller maila. Välkommen att göra din röst hörd!

One Response to “Tre av fyra fokusområden klara”

 1. malin.linden.ohlsson@gagnef.se' Malin Lindén Ohlsson skriver:

  Hej!

  Vilket bra arbete ni gjort i att ta fram tre viktiga fokusområden!

  Under minska klyftorna i samhället så skulle jag bara vilja betona en viktig fråga. Nu börjar vi se konsekvenserna ute i kommunerna, av budgetneddragningen med 3,3 miljarder som regeringen gjorde av arbetsförmedlingen inför 2019. Detta är bara början för själva omställningen har inte börjat!

  Lyssnade på Eva Nordmark under veckan och hon verkar vara en klok person och verkar förstått de problem vi står inför i kommunerna när inte af finns närvarande lokalt. Dock har nog tiden sprungit iväg för att man ska kunna göra någon snabb lösning att ta oss ur detta läge. Vi har nog att se fram emot oroliga fem år innan någon stabilitet inom området kan skönjas.

  Regeringen borde tänka ut ett sätt att ge kommunerna en slant, kompensation för de utökade kostnaderna som budgetneddragningen på af har bidragit till.

  Hur man löser det lidandet det innebär för individerna som blir drabbade och får minskad förmåga att nå egen försörjning då inget stöd finna att nå för att nå arbetsmarknaden, det ser jag inte idag.

  En annan risk jag ser är om företagarna inte får det stöd de behöver för att få kompetent arbetskraft, flyttar sitt företag till annan ort eller land som kan möta de behov och krav de har. Vilket kan innebära en utarmning av glesbygden.

  Så arbetsförmedlingens budgetneddragning och omställning kommer att påverka oss kommuner i landet på ett sätt som vi idag bara kan ana och inte fullt ut se konsekvenserna av. Detta är en fråga jag önskar att FSS kan vara aktiv i och påverka de styrande att sätta in rätt insatser både ekonomiskt och resursmässigt under omställningen av af.

  Saknar er stor kram! Malin