Tillsammans är bättre än själv

Befinner mig i Sevilla. Just nu på semester och från söndag till onsdag på den konferens i sociala frågor som European Social Network organiserar varje år. Alltid lika spännande.

För det behövs en internationell utblick för att sätta vårt svenska sociala arbete i en internationell kontext. Jag har varit med några år i detta sammanhang och tycker  att det ger väldigt mycket.

Att få ta del av hur andra länder driver sociala frågor är mycket intressant. Det är spännande att följa aktuella frågor som är desamma som i Sverige men som andra länder tar sig an på olika sätt. Det får mig också att inse att det som händer Europa, i EU, också får bäring på hur saker och ting utvecklas i Sverige. Det ger en känsla av att vi inte är helt autonoma, att vi är en del av Europa. Det är en väldigt bra känsla.

Därför är denna typ av konferens så viktig, att stärka känslan av samhörighet och gemensamt ansvar för socialt utsatta grupper så att vi tillsamman kan lära av varandra och skapa ett samhälle som är lite bättre än vad det var i går!

Kommentarer inaktiverade.