Tillit!

Regeringen tillsätter en tillitsdelegation. New Public management börjar bli alltmer omodernt. Detaljstyrningen måste minska. Målstyrningen har inte fungerat. Balanserade styrkort har nog gjort sitt.

Signalerna känns kanske igen. Det offentliga Sverige, däribland vår egen verksamhet, fungerar inte så väl som medborgare, media och beslutsfattare vill och då blir följdfrågan: Hur kan vi styra på ett bättre och mer ändamålsenligt sätt?

För det första så tror jag det är viktigt att konstatera att Myndighetssverige i ett internationellt perspektiv fungerar alldeles utmärkt. Här finns engagerade och kompetenta medarbetare som varje dag på jobbet försöker leva upp till förvaltningslagens tre hörnpelare: ”Snabbt, enkelt och billigt”. Dessutom finns det en grundmurad vilja att vi ska behandla alla medborgare på ett likvärdigt sätt.

Har i tidigare bloggar konstaterat att socialtjänsten i Sverige ligger på en internationell toppnivå (och då kan inte styrningen vara helt värdelös). Samtidigt som vi givetvis ändå har en oändlig resa att göra innan vi kan säga ”Nu är det perfekt”.

Tycker Tranströmer fångat detta perspektiv i följande ord: ”Du blir aldrig färdig och det är som det ska.”

Så mitt budskap idag är att vi a) ska ha tillit till vår nuvarande förmåga (klappa dig på axeln, helt enkelt!), b) tillit till vår förmåga och vilja att alltid vilja utvecklas och inte minst c) tillit till våra kollegor, medarbetare och samarbetspartners om att även de står för dessa värden.

Ser verkligen fram emot vilka förslag Tillitsdelegationen under Laura Hartmans ledning ska komma med. Jag tycker det är ett STORT och viktigt steg att denna delegation nu är tillsatt.

Avslutar med ett exempel från en kommun någonstans i Sverige anno 2016:

Tillsyn nr 1: Arbetsmiljöverket tillsynar 1:a linjens chefers arbetsmiljö och konstaterar att arbetsgivaren har alldeles för många styrdokument, policys, riktlinjer och rutiner. ”Ni måste minska på dessa”, säger AMV!
Tillsyn nr 2 (tre månader senare): IVO tillsynar kvaliteten i samma kommun och verksamhet och hittar ett stort antal brister och konstaterar: ”Ni saknar policys, riktlinjer och rutiner inom följande områden. Ni måste skapa fler!”

Tillitsdelegationen har ett stort och viktigt uppdrag!

Kommentera