Tillit till professionen

Jag kan inte låta bli att återkomma till  temat tillit vilket även Lars Liljedahls blogg handlade om för en tid sedan. Det är verkligen ett stort och viktigt uppdrag!

Hoppet tändes hos många av oss chefer inom socialtjänsten när vi fick  veta att regeringen tillsatt en Tillitskomitté. Tilliten handlar, om jag förstått det rätt, att man ska  lita på professionens kunskap.

Den administrativa bördan har ökat och yrkesprofessionernas roll har försvagats. Regeringen vill därför utveckla nya styrmodeller. Staten vill ändra på den detaljstyrning som vi lever med sedan flera år och som emellanåt skapar osäkerhet hos medarbetarna. Uppdragen till kommittén är dels att främja idé- och verksamhetsutveckling i hela styrkedjan, från nationell nivå till kommuner och landsting, dels analysera tillsynens effekter på kommunernas och landstingens verksamhetsutveckling.

För att kunna lita på professionens kunskap ställs förstås ännu högre krav på att vi styr mot resultat. En styrning som hjälper oss att ta reda på vad som är bäst för dem vi är till för.

I Sollentuna har jag tillsammans med mina medarbetare påbörjat resan för att få till en kunskapsbaserad socialtjänst. Vi har byggt en struktur för att bygga lokal kunskap. Ett gott exempel är att vi i dagarna  har beslutat om en mer långsiktig plan för systematisk uppföljning på aggregerad nivå.

En utmaning är att leda så att vi följer upp rätt områden, mäter rätt saker och får medarbetarna delaktiga i processen. Visst kommer det att stärka tilliten!

Kommentera