Tillit – i samhällets tjänst

För några veckor sedan skulle jag vara med i direktsänd radio. Det skulle handla om skjutningar och socialtjänstens ansvar. Innan sändningen fick jag tre frågor som jag kunde förbereda mig på. Under radioinslaget ställdes bara två av dessa frågor. Den tredje frågan ställdes aldrig.

Vad behöver socialtjänsten göra för att öka tilliten till socialtjänsten bland familjer i socioekonomiskt utsatta områden?”

Det är en mycket intressant och viktig fråga, som jag istället försöker svara på här.

Det är självklart ett stort ansvar som vilar på just socialtjänsten. Vi behöver bli bättre på att berätta om allt stöd som finns att få. Det skulle troligtvis också underlätta om det gick att erbjuda fler serviceinsatser utan biståndsbedömning. Att på ett enklare sätt komma in tidigt i familjers liv och stötta upp med det som kan vara betydelsefullt för att klara vardagen och skolan bättre. Att få möjlighet att visa att socialtjänsten kan göra gott och inte vara hotfull. Den pågående översynen av socialtjänstlagen är viktig för tilliten framåt.

Men brist på tillit är inte bara något som gäller socialtjänsten, det gäller hela samhället. Det är också något som vi alla måste hjälpas åt med. Det är viktigare än många tror att tala väl om de instanser som finns i samhället. Det är viktigt att socialtjänsten talar väl om skolan, att skolan talar väl om polisen, att polisen talar väl om socialtjänsten. Vi behöver också samarbeta tätare för att ge bästa möjliga förutsättningar för de vi är till för.

En annan part som fyller en viktig funktion gällande människors bild av och tillit för samhällets skydd är media. Media har nästan större makt än ovan nämnda. Vilken bild spelas upp i media gällande skola, polis och socialtjänst? Väljer media att berätta om allt det stöd som finns inom socialtjänsten, hur långt skolorna har kommit gällande utveckling av pedagogiken för att fler elever ska uppnå målen i skolan och att polisen varje dag hjälper personer i svåra situationer? Min upplevelse är tyvärr precis tvärtom. Att media många gånger tar chansen att snedvrida verkligheten, sätta rubriker som inte stämmer överens med texten, blanda fakta med annat som gör det svårt för personer utan sakkunskap att förstå vad som är vad. Och till vilken nytta?

Det vore därför högst intressant om media ställde just den frågan: ”Vad behöver socialtjänsten göra för att öka tilliten till socialtjänsten bland familjer i socioekonomiskt utsatta områden?

Mitt svar är en fråga tillbaka. Vad kan vi göra tillsammans åt det?

Kommentarer inaktiverade.