Tillit är ordet för dagen

Tillit. Det är ordet för dagen här på Socialchefsdagarna 2016 i Karlstad. Vi, inom socialtjänsten, spelar en viktigt roll som en av många kulturbärare av det sociala kontraktet.

Kontraktet bygger å ena sidan på att individen ska kunna lita på det offentliga. Vårt bemötande och arbetssätt har stor betydelse för dem som vi möter. Viktigt också är naturligtvis jobb och bostäder.  Den andra delen av kontraktet bygger på att individen tar ett eget ansvar och bidrar till välfärdssystemet.

Vi måste bjuda in till det sociala kontraktet. Det påminde Musse Hosseini, ordförande i Sveriges Ensamkommandes Förening oss om igår när han pratade utifrån den ensamkommandes perspektiv.

Ansvar för att stärka tillit – ett hörnsten för samhället – behöver tas på många nivåer. Det krävs ett omfattande arbete. Vi behöver kunna få ihop ekvationen om att allt färre ska försörja allt fler de kommande åren annars kommer tillitskrisen att eskalera.

En översyn av socialtjänstlagen är naturligtvis en viktig pusselbit i detta. En annan är vilka styrningsformer som finns.

Det var därför skönt att höra om hur regeringen  genom tillitsreformen försöker ge oss i kommunerna bättre förutsättningar för att vi ska kunna göra vårt bästa och verkligen fokusera på dem vi är till för. Civilminister Ardalan Shekarabi visade genom sina ord och sitt kroppsspråk statens intentioner för att visa tillit till oss i kommunerna och landstingen.

Ambitionen med tillitsreformen är att minska statens onödiga detaljstyrning och administration som är den negativa sidan av de new public management-reformer som gjordes under 1980- och 1990-talen.

Om vi alla tar vårt ansvar att skapa tillit kan det bli riktigt bra.

Kommentarer inaktiverade.