Syns inte – finns inte!

Täbys kommundirektör Carina Lundberg Uudelepp och kommunstyrelseordförande Leif Gripenstam har i en välformulerad och angelägen skrivelse (länk finns längst ned) belyst den oförklarliga och oförsvarliga frånvaron av kommunal hälso- och sjukvård i den nationella hälso- och sjukvårdsdebatten. De listar även några färska och konkreta exempel på att den kommunala hälso- och sjukvården behandlas styvmoderligt:

  • I den utredning som leds av Anna Nergårdh – Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 2017:01) – fick den kommunala hälso- och sjukvården uppmärksamhet först i form av ett särskilt tilläggsdirektiv.
  • Den så kallade professionsmiljarden verkar enligt skrivningarna vara riktad enbart mot regionen/landstinget, trots att det i inledningen står att den ska riktas mot all vård som är offentligt finansierad oavsett huvudman.

Här hemma i Jämtland-Härjedalen gjorde jag för en tid sedan en enkel överslagsberäkning och kunde konstatera att den vård och omsorg som kommunerna i länet ger till våra invånare volymmässigt ligger väldigt nära de resurser som Region Jämtland-Härjedalen lägger på specialiserad respektive öppen hälso- och sjukvård på våra hälsocentraler.

Det är dessutom ett välkänt faktum att det är relativt få patienter som använder lejonparten av den vård och omsorg som totalt sett ges av landets regioner/landsting. Dessa patienter är nästan undantagslöst också medborgare/brukare som får en stor del av sin vård och omsorg av en kommunal huvudman.

Hög tid att göra vår kommunala hälso- och sjukvårdsröst hörd i alla relevanta sammanhang med andra ord. En trygg, välfungerande och kvalitativ hälso- och sjukvård kräver ett välfungerande och nära samarbete mellan bägge huvudmännen. Då ska självklart bägge huvudmännen finnas med i alla relevanta statliga utredningar och/eller satsningar.

Annars blir det som i Ronja Rövardotter när vildvittrorna letade efter nya byten: ”Syns inte – finns inte!”. Och i detta sammanhang är det verkligen viktigt att visa att vi finns, och inte minst visa på det viktiga och goda jobb som de kommunala huvudmännen gör.

Läs Täby kommuns skrivelse till Annika Strandhäll på socialdepartementet: Angående kommunernas frånvaro i nationella satsningar på hälso- och sjukvård.

One Response to “Syns inte – finns inte!”

  1. claes.lagergren@taby.se' Claes Lagergren skriver:

    Tack för att du uppmärksammar detta. För kännedom har även det strategiska socialchefsnätverket i Stockholms län givit Storsthlm i uppdrag att lyfta frågan. Utmärkt bra om fler vill bidraga till att uppmärksamma möjligt förmenta rumpnissar på dessa omständigheter.

Kommentera