SVT Forum är mitt ”nya Netflix”

ORDFÖRANDE HAR ORDET 17 JANUARI 2022: Jag hade velat inleda det här året med att hälsa er välkomna till era arbetsplatser. Men så blev det inte. Vi har fortfarande hemmakontoret som bas – vi som kan vill säga. Allt fler medarbetare och chefer blir sjuka för var vecka som går. I min region får man nu minska på kraven kring provtagning för det hinns helt enkelt inte med.

Själv fick jag årets influensa istället för covid-19. Utifrån andras beskrivningar av sjukdomsförloppet så var det väl inte väsensskilt, om man bortser från risken att hamna inom intensivvården.

SVT Forum är mitt ”nya Netflix”!

I förra veckan tittade jag på Folk och Försvars direktsända konferens, där jag skulle ha varit en av talarna. FSS vice ordförande Lina Blombergsson fick med kort varsel hoppa in istället för mig som ju drogs med flunsan. Lina gjorde en lysande insats och berättade om FSS förslag till åtgärder mot gängkriminalitet och FSS förslag med första linjens socialtjänst.

I ett kluster om fyra anföranden var vår justitie- och inrikesminister Morgan Johansson först ut. Han var tydlig med att, utifrån de stora överskott som redovisats av kommunerna, det är kommunernas sak att skjuta till resurser för en stärkt socialtjänst.

Som tvåa kom rikspolischefen Anders Thornberg. Han pratade om vikten av att arbeta tillsammans och att socialtjänsten är en mycket viktig samarbetspartner till polisen när det gäller att stävja den kriminalitet som pågår. Samarbetet är också viktigt för att i ett mycket tidigare skede kunna vända en begynnande negativ utveckling hos de yngre barnen. Anders Thornberg lyfte också den ökande psykiska ohälsan och att psykiatriska insatser måste utökas så att dessa personer kan få rätt hjälp.

Samarbete kan vända negativa trenden

Som trea var det Lina Blombergsson som också pratade om vikten av samarbete. Framför allt lyfte hon behovet av en första linjens socialtjänst som kan öppna upp sig mot samhället och stötta barn och föräldrar när de själva känner att de behöver hjälp. En nära, relationsskapande socialtjänst där vi bygger tillit och på så sätt få gehör hos föräldrarna för tidiga, ej biståndsbedömda insatser.

Som fyra kom Rädda barnens generalsekreterare Helena Thybell och Helya Riazat som är rektor för Järvaskolan. De pratade om vilka förebyggande åtgärder som kan göras.

Polisen och kommunen kan göra skillnad tillsammans

På lunchen idag satt jag åter framför SVT Forum. Där finns många kunskapens äpplen. Jag lyssnade på ett föredrag om polisens arbete. Talaren pratade mycket om att det är samarbete mellan polisen och kommunen som kan göra skillnad. Varje kommun behöver göra en egen analys av samarbetsformer och -områden, eftersom den sociala problematiken ser väldigt olika ut i våra kommuner.

Av alla jag hört prata den senaste tiden så beskrivs kommunen och socialtjänsten som de viktigaste samhällsfunktionerna att arbeta tillsammans med. Det är dock ett visst fokus på den socioekonomiska utsattheten. Jag tror oss i socialtjänsten om mycket. Vi kan mycket och mod har vi. Men när det gäller insatser på socioekonomisk nivå måste ytterligare politiska beslut fattas om klyftorna ska kunna jämnas ut. Skolan nämns som en viktig faktor, likaså betygen som blir så viktiga senare i livet.

Inget av detta är nyheter för dig

Det nya är att så många lyfter de här samhällsutmaningarna samtidigt, från flera olika håll. Det står klart att stora kostsamma reformer måste till om vi menar allvar med att mota tillbaka de negativa, odemokratiska krafterna. Finns kraften hos våra politiker att gå in med en storsatsning på socialtjänsten och skolan?

Det återstår att se. Under tiden fortsätter vi i FSS tillsammans vårt påverkansarbete.

Varma hälsningar
Monica Persson, FSS ordförande

I den här artikeln hittar du länkar till SVT Forums sändning från Folk och Försvars konferens (avsnittet Kriminalitet och tillit 11 januari 2022). Jag rekommenderar att titta på Lina Blombergsson, men även de två talarna före henne.

Här är länken till SVT Forums sändning av Polismyndighetens och Malmö universitets konferens Att vända utvecklingen, där jag hann lyssna på den första talaren, Per Ottosson från Polismyndigheten. (Konferensen hölls 6 december men återsändes idag.)

Kommentarer inaktiverade.