Sverige/Europa – lokalt/centralt

Än en gång har jag möjlighet att delta vid det europeiska socialchefsnätverkets konferens. Detta år arrangerar ESN sin konferens i Haag och temat är ”The future is local!”.

I tre dagar möts här företrädare för socialt arbete från hela Europa för att diskutera frågor som handlar om att förstärka inflytande i lokalsamhället, bekämpa fattigdom och förbättra social service.

Det har sällan känts mer angeläget att få utblickar och inspiration från kollegor utanför lilla Sverige än vad det gör nu. Senaste årets händelser med global flyktingkris och dramatisk förändring av förutsättningarna för delar av socialtjänsten kräver nya tankar och annat agerande. Fler av ”lösningarna” måste dessutom genomföras på europeisk nivå. Inom Sverige måste vi också jobba ihop lokalt och centralt. Både Socialstyrelsen och SKL är på plats i Haag och det bådar gott!

Det som slog mig mest under gårdagen är krocken mellan att hitta lokala lösningar på komplexa problem och den vind av centralisering som har blåst länge nu.

En av talarna uttryckte att ”komplexa problem är för svåra för komplexa organisationer” . Med det menade han att lokalsamhället hittar lösningar på personers problem som myndigheterna inte klarar på grund av regelstyrning, stuprör och kontrollbehov. Även detta har blivit illustrerat i Sverige under senaste året.

Lösningarna då?

Skulle kunna vara kultur och revolution – dvs att vi måste ändra vårt tänkande och görande. Citatet ”culture eats strategy for breakfast” har jag hört några gånger på senaste tiden och att det har fastnat speglar nog min trötthet inför nya strategidokument.

En annan möjlighet är att faktiskt acceptera att lösningar på lokal nivå innebär att skillnader finns och att det är bra. Det uttrycktes från scenen som ”skillnader är den nya verkligheten” . Tål att tänka på för en gammal ”centralbyråkrat” som jag!

Nya insikter väntar idag och många andra dagar.

Kommentera