Sverige bäst i Norden – på inkomstskillnader

Tillväxt och ökat välstånd är kanske inte alltid en dans på rosor. I förra veckan publicerade DN ett par artiklar utifrån en rapport från Nordiska rådet. Av rapporten framgår att inkomstskillnaderna har ökat i Norden mellan 2000 och 2017.  I Sverige har dom ökat mest. Skälen till detta är en stark ekonomisk tillväxt och ökad andel invandrare som ännu inte fått fäste på arbetsmarknaden.

En hög ekonomiskt tillväxt är naturligtvis inte någon nackdel. Många gynnas och allra mest de med högst inkomst.

Men, och det måste betonas, det ökade välståndet är inte en dans på rosor alla gånger. Man måste verkligen vara om sig och kring sig på alla möjliga sätt.

Familjen med det nyfödda barnet behöver raskt fundera över vilka förskolor och skolor som på bästa sätt främjar den unges utveckling och framtida kontaktytor. Det är ständiga bryderier med anlitade hantverkare och städpersonal och man måste hålla barnens lärare i ett stadigt grepp så att de inte ger för låga betyg.

God fysisk trim är ett måste. Därmed ökar även kraven på kosten. Den måste komma från rätt näringskälla och ha rätt märkning. Inte minst det senare är svårt. Hur var det nu med dom där jätteräkorna som är så goda och samtidigt så kalorisnåla? Får man, typ, inte äta dom? Finns elcykelbidraget kvar? Och vem har limmat mina nya Nikedojor?  Vart och hur kan vi åka på semester utan att skämmas? Det skapar stress!

Det är sannerligen mycket att ventilera på våra parmiddagar och i sociala medier.

Alla gynnas dock inte av den ekonomiska tillväxten, exempelvis den som lever utanför arbetsmarknaden, den som saknar bostad eller är trångbodd, den unga människan som efter att ha förlorat sitt aktivitetsbidrag hänvisas till försörjningsstöd. Eller den som inte är en av de närmare 700 000 svenskar som har en privat sjukförsäkring. Det skapar stress!

Detta borde vi diskutera på våra parmiddagar och i sociala medier. Vi skulle då:

Förfasa oss över att livsvillkoren för människor är så olika i ett så litet land som Sverige.

Ängslas över vad detta får för konsekvenser.

Ställa krav på våra beslutsfattare.

Kommentarer inaktiverade.