Svårlöst är bara förnamnet

Vi är nu mitt uppe i ett intensivt arbete med att få fram ett budgetförslag till äldrenämnden och socialnämnden. Nacka är en kommun där befolkningen växer med 2000 per år och kommer att växa ännu mer de kommande 15 åren.

Många flyttar gärna till kommunen och alla förväntar sig att vi från kommunens alla delar ska se till att deras vardag funkar med barnomsorg, skola, framkomlighet och alla övriga välfärdstjänster. Kraven, eller kanske förväntningarna, är stora. Till medborgarnas förväntningar kommer politikers olika förslag på vad vi ”också” borde erbjuda.

Regering och riksdag kommer också med diverse påbud på kommunerna. Vi ska exempelvis fixa boende åt alla de flyktingar som på grund av krig och elände har varit tvungna att fly från sitt land, dessutom med lägre ersättning än som utlovats.

Det är helt enkelt mycket som ska göras och det ska göras med ett så lågt skatteuttag som möjligt. Svårlöst är väl bara förnamnet. Trots det tycker jag att vi från landets alla kommuner klarar av alla dessa påbud, krav och önskemål på ett fantastiskt bra sätt.

Men nu, när vi sliter med att få ihop ett bra budgetförslag, kan jag ändå känna av lite oro. Skatteprognosen blev sämre än vad vi förutspådde, fler äldre (från andra kommuner) flyttar gärna till äldreboenden i vår kommun, den viktiga och lovvärda löneökningen för undersköterskekollektivet ska klaras av. Vi vill också gärna satsa mer på att öka de förebyggande, tidiga och hälsobefrämjande insatserna. Digitaliseringen kostar också inledningsvis pengar.

När vi summerat ihop allt vi måste, borde och vill göra, blir summan alltför stor. Pengarna finns inte helt enkelt. Dessutom slåss vi om ”pengagunsten” med utbildningssidan och alla andra. Ja, ekvationen är mycket svår att lösa.

Vi har i alla fall lyckats ta fram ett förslag till budget där vi ger nämndernas majoritet möjlighet att göra några val för olika satsningar som man sedan ska slåss för i konkurrens med de övriga nämndernas alla viljor och måsten. Hur budgetutfallet för äldrenämnden och socialnämnden än blir så kommer det att betyda ett fortsatt hårt arbete för alla att få pengarna att räcka till.

 

Kommentera