Summerar ett år med utmaningar utan dess like

Dags att göra bokslut över 2016. Frågor som tagit överhand för min del är flyktingar, bostäder, utanförskap, terrordåd, våld i nära relationer och kompetensförsörjning. Bilden av socialtjänstens frågor känns vidare och mer politiska.

Vi får inte glömma socialtjänstens ”kärnfrågor” såsom vanvård, omsorgsbrist, drogproblematik, försörjningsstöd och psykisk ohälsa. Ibland upplever jag att vi tappar dessa ämnen i våra mer strategiska diskussioner.

Inom socialtjänsten har vi diskuterat flykting- och bostadsfrågor under flera år men det har knappast upplevts som särskilt angelägna frågor för våra politiker inom kommunen och staten. Idag står dessa frågor högt på agendan, dels på grund av lagstiftning, dels på grund av ett stort engagemang.

Utmaningarna har varit stora och det har varit nödvändigt att samarbeta över förvaltningsgränserna i kommunen vilket är mycket positivt.

I Sollentuna har flyktingfrågor och bostadsfrågor i perioder hamnat överst på agendan i kommunen. Vi inom socialtjänsten känner oss definitivt inte ensamma om ansvaret att göra livet drägligt för våra nya svenskar.

Sammantaget har det varit ett år med utmaningar utan dess like. Socialtjänsten anpassar sig och medarbetarna gör det fantastiskt bra trots stor personalomsättning. Jag tror att jag kan tala för de flesta kommuner i landet.

I Sollentuna visar SKL:s brukarundersökning att 77 procent av de tillfrågade har svarat att man är ganska nöjd/mycket nöjd med det stöd man fått inom socialtjänsten.

Jag önskar en God Jul och Gott Nytt år!

Kommentera