Sommar och personalbrist trots 40 000 utbildade socionomer

Jaha då är det snart juni månad. Semesterplaneringen är igång överallt och överallt kan man konstatera att vi kommer att vara kort om folk. I år igen. Det ställer stora krav på organisationen att reda i de lagstadgade skyldigheter socialtjänsten har och ge samma service och insats även under våra soliga månader varje år.

I takt med att rekrytering av personal inom socialtjänstens myndighetsområde blir allt svårare blir också sommarmånaderna en plåga för organisationerna. Visst – vi får vår semester men under resten av sommaren när vi jobbar har vi i regel en börda som gör att vi sliter dubbelt bitvis. Kort sagt, tiden för återhämtning inför hösten och vintern blir för kort vilket oftast visar sig. Kort sagt, vi är kort om folk!

Det finns idag 16 500 socialsekreterartjänster i det här landet och 40 000 utbildade socionomer. I princip 25 000 socionomer som väljer bort världens finaste yrke.

Vi skulle inte behöva sitta i den situation som vi gör idag! Här måste vi i kommunerna rannsaka oss själva. Och med kommunerna menar jag inte enbart socialtjänsten utan också kommunledningen och politiken. Vi måste hitta tillbaka till förutsättningar som är drägliga för vår personal, att man känner att man hinner med sitt jobb, att det finns tid för återhämtning efter tuffa perioder.

Först då kan vi bli trovärdiga igen som arbetsgivare och få många av de 25 000 som idag väljer bort yrket att komma tillbaka!

Kommentera