Sömlöst

– Jag har en dröm! En dag skulle jag vilja konstatera att vi nu har ett ändamålsenligt, välfungerande och sömlöst IT-stöd inom våra verksamheter. Ett IT-stöd där adekvat information på ett tillförlitligt sätt kan flyta digitalt mellan biståndshandläggare, avgiftshandläggare, distriktssköterskor, undersköterskor och primärvårdsläkare. Givetvis skall även patienten/brukaren ha tillgång till sina journaler – även detta på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Ännu finns det dock en hel del mått och steg som behöver tas innan den drömmen blir sann …

Frågan har nyligen belysts i Nästa steg i E-hälsoarbetet (SOU 2015:32) som i mina ögon är ett viktigt steg i rätt riktning. Men – för att förverkliga drömmen behöver det göras saker på både nationell, regional och kommunal nivå. Listar nedan några av de saker som vi behöver göra tillsammans:

På nationell nivå behöver staten sätta ner foten och fastställa vilka standards som både huvudmän och telekomföretag skall förhålla sig till när de utvecklar nya system. Med en nationellt fastställd standard skapas förutsättningar för att alla våra olika verksamhetssystem, kvalitetsregister och databaser kan ”kommunicera med varandra”. Jämför gärna med spårvidden på det svenska järnvägsnätet som på 1800-talet fastställdes till 1435 mm. Ett statligt beslut som väsentligt har underlättat tillvaron för alla intressenter av svensk järnväg – från tågtillverkare, operatörer till resenärer.

Därutöver behöver staten även fastställa vilka termer och begrepp som vi skall använda oss av. Här ligger redan uppdraget på Socialstyrelsen och där bör det i mina ögon fortsatt ligga kvar – men med ökad fokus och resurstilldelning. Till sist  behöver lagstiftningen harmoniseras så att den viktiga frågan om integritet kontra tillgänglighet av t ex patient-/brukarinformation (journaler) för den vårdgivare som behöver informationen kan klaras ut.

På regional och kommunal nivå behöver huvudmännen samla ihop sig och formulera sina gemensamma förväntningar på hur ett sömlöst verksamhetssystem skall fungera och kommunicera med andra system. Så länge vi kommer en och en med våra särskilda krav blir det oerhört svårt för Telekomföretagen att leverera ändamålsenliga och framförallt prisvärda lösningar.

Sömlöst är alltså målbilden – men än så länge är det snarare ”sömnlöst” som bäst beskriver nuläget.

FSS har dock som ett första konstruktivt steg ambitionen att i närtid få in en debattartikel tillsammans med någon/några andra viktiga aktörer. Håll utkik efter den!

One Response to “Sömlöst”

  1. claes.lagergren@taby.se' Claes Lagergren skriver:

    I brist på känd gillasymbol att klicka på så får det bli ett enkelt; -Bra där!

Kommentera