Socialchefsdagarna en mötesplats för påfyllning

Att få lyfta blicken och få påfyllning av kraft och energi är nödvändigt i vårt arbete. För det krävs arenor och mötesplatser som Socialchefsdagarna.

Årets dagar har än en gång varit en plats att få utbyta kunskap och erfarenheter. Den input som vi fått genom föreläsningar, seminarier och personliga möten har gett tillfälle till att både få bekräftelse i redan pågående arbete och att få lära nytt!

Just alla möten och allt engagemang från seminariehållare, kollegor och andra deltagare i både övergripande socialpolitiska frågor och det verksamhetsnära arbetet är ett stöd för att på hemmaplan kunna fortsätta ta itu med vardagens utmaningar.

Många frågor kräver tålamod, tilltro och stödet av att inte stå helt ensam. Det är förutsättningar för att skapa framkomliga vägar i arbetet. Vi vill ju att socialtjänsten ska göra ”rätt saker”. Vi vill att det stöd vi ger ska utgå från människans inneboende resurser och samtidigt ha respekt för de svårigheter som finns, så att vi tillsammans i våra möten kan utveckla och förändra till det bättre.

Fortsatt verksamhetsutveckling kan behöva både tålamod och taktik, och inte minst tillit till varandra så att vi kan utvecklas och skapa tillsammans. Målet måste vara förbättringar mot en jämlik socialtjänst och en välfärd för alla.

Jag är helt övertygad om att den kraft jag själv får, och min egen upplevelse av att jag tillsammans med andra kan göra skillnad, är något jag i min tur sprider vidare till mina medarbetare. Vi ger varandra kraften!

Tror vi på att vi kan påverka så är det också det som kommer ge avtryck – vilket nog är den viktigaste förutsättningen för att skapa såväl goda organisationer som mötesplatser på alla nivåer. En uppfattning som ytterligare förstärktes av föreläsare på Socialchefsdagarna, inte minst Graham Potter, fotbollstränaren som fått upp Östersunds fotbollsklubb i allsvenskan och Europe League.

Nu ska jag som sagt använda mig av den kraft jag just fått med mig från årets socialchefsdagar här hemma i min kommun, för att förhoppningsvis åter få fylla på förrådet på Socialchefsdagarna 2018 i Jönköping. Jag ser redan fram emot det!

Kommentarer inaktiverade.