Socialchefens blogg

 • Översyn av socialtjänstlagen

  Ska det nu äntligen bli verklighet? Detta är något många socialarbetare väntat länge på. Inom FSS har vi haft en […]

 • Äldre i framtiden

  Idag överlämnade Susanne Rolfner Suvanto utredningen ”Läs mig!”, Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, till äldreminister Åsa Regnér. Hur kommer det att […]

 • Relationscentrerad välfärd

  Vi har under de senaste åren pratat om och jobbat mycket med att arbeta med individens behov i centrum och […]

 • Samverkan för välfärd

  Förmågan att samverka för gemensam välfärd är en viktig framgångsfaktor. Det har format den moderna människan och det samhälle vi […]

 • Framtidens arbetsplats kräver flexibel tanke

  Många kommuner genomgår förändringsarbeten genom att bygga nytt kommunhus, samlokalisera förvaltningar och avdelningar eller helt enkelt utgå från målgruppens behov […]

 • Vem gör jobbet?

  Hur ska vi klara personalförsörjningen i framtiden ?  Alla känner igen frågan, men får vi svar på frågan, nja  visst […]

 • På den anklagades bänk?

  Ja då var turen kommen till oss i Växjö kommun att få bli tillsynade av arbetsmiljöverket. Jag har från kollegor […]

 • Skottland igen och igen

  Skottlandsmodellen är verkligen i ropet. Lokalt, regionalt och nationellt. Därför kommer jag att besöka Skottland två gånger under våren, en […]

 • Det yttersta skyddet ska vara tillfälligt

  Jag har, som många andra kollegor, tagit del av rapporter om att såväl ökade ekonomiska klyftor som att antalet personer […]

 • Ta nytta av vilja och kraft

  Befann mig här om dagen på Länsstyrelsen Skåne med ett större antal chefer och ledare för projekt syftande till att […]

 • Att inge hopp

  Att uppleva hopp bör ju vara en basal rättighet i livet. Att inge hopp måste därmed även vara en av […]

 • Fem punkter för det hållbara ledarskapet

  Funderar på hur det moderna ledarskapet behöver se ut för att vara hållbart och anpassat till de förutsättningar och krav […]

 • Rundabordssamtal på SABO

  Jag var i december inbjuden till ett rundabordssamtal på SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) för att diskutera ett arbetsmaterial för Allmännyttan […]

 • Forska nära verksamheten

  Regeringen har presenterat den nya forskningspropositionen, ett 10-årigt samhällsprogram för en hållbar utveckling. Kunskap i samverkan är propositionens namn. Regeringens […]

 • Etiskt dilemma ja! Angivare nej!

  Doktorander, adjunkter och professorer i socialt arbete låter påskina att socialtjänsten fungerar som angivare. I tisdagens Svenska Dagbladet (2016-12-13) skriver […]

 • Reflektioner från en stolt socialchef

  Vi socialchefer har förmånen att arbeta i organisationer med de mest anpassningsbenägna och lojala ledare och medarbetare. Trots statens pålagor […]

 • Tillit till professionen

  Jag kan inte låta bli att återkomma till  temat tillit vilket även Lars Liljedahls blogg handlade om för en tid […]

 • Utvisning med socialtjänstens hjälp

  Många är de som redan har fått avvisnings- och utvisningsbeslut. Och fler lär det bli nu när Migrationsverket ska verkställa […]

 • IVO-dag idag

  IVO åker runt i Sverige för att föra dialog om sin verksamhet med regioner och kommuner. Sista resan för i […]

 • Peer learning visit

  Under förra veckan hade Östersunds kommun och Vård- och omsorgsförvaltningen besök från Mechelen, Belgien. Det var min kollega Wendy Absillis […]