Socialchefens blogg

 • Förbättringsarbete för barnens skull!

  Efter några år som regional utvecklingsledare för den sociala barn- och ungdomsvården i Norrbotten har jag nu fått möjligheten att […]

 • Strategisk färdplan för Socialstyrelsen

  Som jag berättade i förra bloggen var Socialstyrelsen genuint intresserade av FSS tankar och synpunkter på den strategiska färdplan för […]

 • Fördjupat samarbete med Socialstyrelsen

  I samband med FSS-styrelsens junisammanträde hade Kalle Gudmundsson och undertecknad blivit inbjudna att delta på Socialstyrelsens chefsfrukost. Temat för mötet/samtalet […]

 • Olika perspektiv utvecklar socialtjänsten

  Snart är det dags för den bästa kompetensutvecklingen: FSS styrelsemöte. Bästa sättet att börja månaden tycker jag! Dagordningen är utskickad […]

 • Verkligheten är sann för oss alla

  ”Verkligheten är sann för oss alla, men olika för var och en …” skriver föreläsaren på whiteboardtavlan. Strax därefter tar […]

 • Who Killed the Weekend?

    Jag vaknar på lördag morgon. Kommer på att det är snart min tur att blogga på FSS hemsida. Vad […]

 • Lust och motivation

  Att känna lust och motivation till sitt arbete är nödvändigt för alla. Jag har haft förmånen att leda samtalscirklar där […]

 • Mot mer tillit

  Jag följer Tillitsdelegationens arbete med spänning. Fortlöpande information finns på facebook men jag tittar också in på hemsidan då och då. Nu […]

 • Volontärer

  Inför valborgshelgen var jag och handlade i mitt köpcentrum. Vid ingången stod en politiker från socialnämnden och delder ut informationsmaterial om […]

 • Barnen först!

  Den sociala barn- och ungdomsvården är i fokus och regeringens nationella samordnare Cecilia Grefve åker just nu runt på andra […]

 • Händer det något i den lilla världen?

  Nyhetsflödet från den stora världen handlar i mångt och mycket om krigshändelser med många döda, terrordåd på många håll, lastbilsattack […]

 • Översyn av socialtjänstlagen

  Ska det nu äntligen bli verklighet? Detta är något många socialarbetare väntat länge på. Inom FSS har vi haft en […]

 • Äldre i framtiden

  Idag överlämnade Susanne Rolfner Suvanto utredningen ”Läs mig!”, Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, till äldreminister Åsa Regnér. Hur kommer det att […]

 • Relationscentrerad välfärd

  Vi har under de senaste åren pratat om och jobbat mycket med att arbeta med individens behov i centrum och […]

 • Samverkan för välfärd

  Förmågan att samverka för gemensam välfärd är en viktig framgångsfaktor. Det har format den moderna människan och det samhälle vi […]

 • Framtidens arbetsplats kräver flexibel tanke

  Många kommuner genomgår förändringsarbeten genom att bygga nytt kommunhus, samlokalisera förvaltningar och avdelningar eller helt enkelt utgå från målgruppens behov […]

 • Vem gör jobbet?

  Hur ska vi klara personalförsörjningen i framtiden ?  Alla känner igen frågan, men får vi svar på frågan, nja  visst […]

 • På den anklagades bänk?

  Ja då var turen kommen till oss i Växjö kommun att få bli tillsynade av arbetsmiljöverket. Jag har från kollegor […]

 • Skottland igen och igen

  Skottlandsmodellen är verkligen i ropet. Lokalt, regionalt och nationellt. Därför kommer jag att besöka Skottland två gånger under våren, en […]

 • Det yttersta skyddet ska vara tillfälligt

  Jag har, som många andra kollegor, tagit del av rapporter om att såväl ökade ekonomiska klyftor som att antalet personer […]

 • Ta nytta av vilja och kraft

  Befann mig här om dagen på Länsstyrelsen Skåne med ett större antal chefer och ledare för projekt syftande till att […]

 • Att inge hopp

  Att uppleva hopp bör ju vara en basal rättighet i livet. Att inge hopp måste därmed även vara en av […]

 • Fem punkter för det hållbara ledarskapet

  Funderar på hur det moderna ledarskapet behöver se ut för att vara hållbart och anpassat till de förutsättningar och krav […]