Socialchefens blogg

 • Digitalisering till vilket pris?

  Städade hemmavid. I nedersta lådan, den som alltid blir kvar till sist, hittade jag mängder av tekniska prylar vars ”bäst […]

 • Samverkan med kompromisser

  Sitter här på morgonen och förbereder mig inför vår månatliga träff med regionens chefer och kommunernas chefer inom socialtjänsten. Vi […]

 • Plötsligt händer det!

  Tilliten till att vi lever i ett solidariskt samhälle steg några punkter i början på förra veckan. Då tillkännagav regeringen […]

 • Med solidariteten som grund

  Det är med demokratin och solidariteten som grund som socialtjänsten ska främja människornas ekonomiska och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor […]

 • Samhället kan mer!

  Tidiga och samordnade insatser för barn och unga – samhället kan mer! Socialstyrelsen och Skolverket har fått regeringens uppdrag att […]

 • Äpplen och päron

  Jämförs vi kommuner rättvist och hur hanterar vi resultaten? Kommuner levererar en mängd tjänster och service varje dag, precis enligt […]

 • Fler steg mot en mer jämlik hälsa

  Här kommer några ytterligare kommentarer till betänkandet ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa” (SOU 2017:47). Som jag skrev […]

 • Etablering en kommunal angelägenhet?

  Med kommuninvånares rätt att ges plats i och själva få bidra till det samhälle vi ska leva och verka i, […]

 • Uppskjutandets psykologi – en systemfråga?

  Slölyssnade i bilen hem på en repris av spanarna på temat uppskjutandes psykologi – prokrastinering. Inslaget fångade mig utifrån igenkänningen […]

 • Systematisk uppföljning av placerade barn

  Deltog för ett par veckor sedan som FSS-representant på ett möte gällande systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn […]

 • Varför gillar jag FSS?

  Nu när jag lämnar ordförandeskapet och tolv år i styrelsen vill jag ge er tre saker som jag gillar med […]

 • Lättare rekrytera socialsekreterare

  Visions Socialchefsrapport 2017  visar att över hälften av de tillfrågade socialcheferna tycker att det är lättare att rekrytera till socialtjänstens […]

 • Välfärd utan bostad

  Välfärd utan bostad – den ekvationen går inte ihop. Idag byggs det som aldrig förr. Men bostadsbristen består för dom […]

 • Förbättringsresa i grefvens tid

  Den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, har nu påbörjat det sista skedet av sitt uppdrag, […]

 • Vi gör det tillsammans!

  Jag är inbjuden till en konferens ur brukarnas perspektiv: Vi gör det tillsammans! En konferens som berör mer än vanligt. Det […]

 • Äntligen en översyn av SoL på gång!

  Ja, äntligen är den på gång, den efterlängtade översynen av socialtjänstlagen. Margareta Winberg kommer till Socialchefsdagarna 2017 i Östersund, den […]

 • Next stop Valletta

  Midsommardagen till trots så sitter jag nu på tåget som ska ta mig från Östersund ner till Arlanda och sedan […]

 • Läs mig!

  Susanne Rolfner Suvanto överlämnade under våren Läs mig! En nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen till statsrådet Åsa Regnér. Den fyndiga titeln anspelar både […]

 • Förbättringsarbete för barnens skull!

  Efter några år som regional utvecklingsledare för den sociala barn- och ungdomsvården i Norrbotten har jag nu fått möjligheten att […]

 • Strategisk färdplan för Socialstyrelsen

  Som jag berättade i förra bloggen var Socialstyrelsen genuint intresserade av FSS tankar och synpunkter på den strategiska färdplan för […]

 • Fördjupat samarbete med Socialstyrelsen

  I samband med FSS-styrelsens junisammanträde hade Kalle Gudmundsson och undertecknad blivit inbjudna att delta på Socialstyrelsens chefsfrukost. Temat för mötet/samtalet […]

 • Olika perspektiv utvecklar socialtjänsten

  Snart är det dags för den bästa kompetensutvecklingen: FSS styrelsemöte. Bästa sättet att börja månaden tycker jag! Dagordningen är utskickad […]

 • Verkligheten är sann för oss alla

  ”Verkligheten är sann för oss alla, men olika för var och en …” skriver föreläsaren på whiteboardtavlan. Strax därefter tar […]