Snabba cash – vägen till fattigdom?

(Från 2015-01-14)
Ett nyhetsinslag från den 12 januari redovisar att aldrig har så många människor hamnat hos Kronofogden och många gånger är det snabblånen som är orsaken – dessa lån har fördubblats de senaste fem åren.

Enligt docent Richard Ahlström får överskuldsättningen ofta allvarliga konsekvenser i form av ökad ohälsa – fysiskt och psykiskt. Ahlström visar med sin forskning att man ser en markant ökning av ångest och depression i denna grupp, och har de ekonomiska problem under längre tid ökar också sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Det är väldigt många i Sverige (uppemot 25 000 personer) som är berättigade till skuldsanering utan att veta om det. Det är viktigt att påminna sig om att en skuldsanering inte bara är en ekonomisk rehabilitering utan snarare en rehabilitering av hela människan och personer i dess närhet. Det sociala livet tar skada av skuldsättningen och förvärvsfrekvensen minskar för målgruppen, även kontakten med barnen kan gå förlorad i många fall.

Kommunerna och staten har ett ansvar i detta ur många aspekter – framförallt ska barnperspektivet prioriteras så att föräldrarnas skulder inte orsakar att barnens behov inte blir tillgodosedda.

Barnfattigdomen minskar visserligen i Sverige och många kommuner arbetar aktivt med att minska konsekvenserna av barnfattigdomen. Men fortfarande lever ca 230000 barn i ekonomisk utsatthet. Och de stora skillnaderna mellan och inom kommuner består.

Nu behöver samhället gå från ord till handling där vi kan se konkreta resultat av alla de utredningar som genomförts de senaste åren.

Kommentera