Slutspurt på året

ORDFÖRANDE HAR ORDET 20 DECEMBER 2021: Så här de sista veckorna av 2021 blev det mycket hög FSS-aktivitet för min del. Lämnat skrivelse till regeringen vid möte hos Socialdepartementet, blivit intervjuad om en DO-rapport, förberett min medverkan i Folk och Försvars rikskonferens i början av januari och andra möten.

MÖTE MED SOCIALDEPARTEMENTET

Förra veckan var jag hos Socialdepartementet tillsammans med SKR och SSR. Vi förde fram våra gemensamma åsikter kopplade till arbetet med den nya socialtjänstlagen och överlämnade en skrivelse till regeringen (se länk längre ned).

En av de viktigaste synpunkterna från FSS sida är att vi vill fortsätta att arbeta fram en bra modell för ”första linjens socialtjänst” så att hjälp kan ges utan att föregås av en utredning och biståndsbedömning. Det kräver dock att resurser tillförs, eftersom många socialtjänster i landet har fullt upp med det myndighetsutövande uppdraget och det akuta skyddet för barn och unga.

Det är också FSS åsikt att lagen bör skrivas fram som en helhet där exempelvis det som skrivits om en evidensbaserad socialtjänst måste lyftas fram som en viktig fråga för framtiden.

Under mötet framförde vi behovet av en sammanhållen nationell statistik kopplad till socialtjänsten.

Vi blev väl bemötta och fick även erbjudande om fortsatt kontakt under departementets fortsatta arbete.

DO-rapport om skillnader som kan utgöra risk för diskriminering

Samma dag som jag var till Socialdepartementet – en måste ju passa på när en är i Stockholm – blev jag också intervjuad av Dagens eko om en nypublicerad rapport från Diskrimineringsombudsmannen, baserad på en studie framtagen av Karlstads universitet. Rapporten handlar om risk för diskriminering inom socialtjänsten när det gäller vilka som vårdas enligt lagen om vård av unga, LVU. (Länk till rapporten längre ned.)

Enligt rapporten vårdas dubbelt så många enligt LVU med utrikesfödda föräldrar än med föräldrar födda i Sverige. Vi diskuterade länge om vad som kan vara orsaken. Vi diskuterade också det höga krav som finns på socialtjänsten att få föräldrar, vars barn är aktuella i en utredning, att förstå vilket uppdrag socialtjänsten har.

I rapporten framgår att utrikesfödda föräldrar i mindre utsträckning tackar ja till frivilliga insatser. Det kan vara svårt att förstå hela det svenska systemet och ta till sig våra regler om till exempel barnaga. Inte särskilt många länder har lagstiftat om det, även om de blir fler för varje år (det kan du se på Rädda barnens hemsida som jag länkar till längre ned). En viktig förutsättning för en god kommunikation är tillgången på kunniga och professionella tolkar.

Värme och generositet nu och sedan

Julen är en fin högtid där många tänker extra mycket på dem som inte har. Inte har bostad, inte har julmat, inte har några julklappar vare sig att ge eller att få. Vi bjuder hem och vi bjuder till på ett sätt som vi inte gör resten av året. Jag önskar att den värmen och generositeten hänger kvar hela det nya året 2022.

Jag tillönskar nu alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Varma hälsningar
Monica Persson, ordförande FSS


Länkar

Gemensam skrivelse till regeringen från FSS, SKR och SSR om beredningen av den nya socialtjänstlagen:
https://socialchefer.se/news/framtidens-socialtjanst-narmar-sig/

DO-rapporten Skillnader som kan utgöra risker för diskriminering?
En kvalitativ studie som synliggör skillnader i socialtjänstens insatser som skulle kunna utgöra risker för diskriminering och hinder för individers tillgång till lika rättigheter och möjligheter. Underlagsrapporten är författad av Katarina Grim och Birgitta Persdotter vid Karlstads universitet

Barnens världskarta – länder med lagstiftning mot barnaga

Kommentarer inaktiverade.