Släpp in och släpp loss de frivilliga!

Så var man åter tillbaka i vardagen efter tre mycket givande socialchefsdagar i Jönköping. Jag tycker att konferensen höll en hög nivå, hela arrangemanget var bra. Nu tar vi i norr över stafettpinnen. Förarbetet med nästa års konferens i Umeå är igång. Väl mött i Umeå nästa år 25-27 september.

Åter till vardagen. Inledningen av veckan har i allt väsentligt bestått av ekonomifrågor i varierande tappning. Alltifrån budget 2019 till mer direkta effektiviseringar. Varianter på samma tema och inget av fallen har varit speciellt inspirerande.

Då blir man glad när ett möte handlar om att utveckla mötesplatser, aktivitetsformer och samvaro för äldre i allmänhet och speciellt för ensamma äldre. Den gruppen är stor. Isolering och brist på sociala kontakter är idag ett folkhälsoproblem. Mötet som gjorde mig glad handlar om ett studieförbund som vill komma i kontakt med äldre, t.ex. personer med hemtjänst, och starta en studiecirkel ”Passion för livet” riktat till äldre.

För kommunen kostar det inget, vi förväntas däremot hjälpa till att marknadsföra och rekrytera. Det är klart vi ska ställa upp med det. Nu var studieförbundets representant positiv till det bemötande som hen fått i hemtjänsten, men med risk för att generalisera något som inte är allmängiltigt, är min erfarenhet att vi i kommunal sektor inte bjuder till helhjärtat alla gånger när organisationer ”utifrån” erbjuder insatser.

Det blir inte alltid precis som vi skulle vilja ha det, men det kan vara värdefullt och bra ändå. Så, med de orden vill jag slå ett slag för frivilligarbete. Släpp in dem och släpp loss dem!

Kommentarer inaktiverade.