Skottland igen och igen

Skottlandsmodellen är verkligen i ropet. Lokalt, regionalt och nationellt. Därför kommer jag att besöka Skottland två gånger under våren, en gång med FSS styrelse och en gång med mina kollegor från socialtjänst, hälso- och sjukvården och skola i Kronobergs län.

Skottlandsmodellen är egentligen ingen raketforskning. Det handlar om samverkan och om fokus på barnen. I Skottland resonerar man som följande:

Skola, socialtjänst och primärvård under samma tak. I Skottland har man ambitionen att vara ”den bästa platsen i världen” för barn och unga att växa upp på. Visst vill vi samma sak i Sverige? Trots att modellen inte är någon kioskvältare kan den ändå fungera som en katalysator för oss i Sverige.

Samverkan vet vi är den enda framgångsvägen när det gäller tidiga insatser för barn och unga. Dock har vi förtvivlat svårt att få till det allt som oftast. Därför är det välkommet att ett land går före och visar på resultat av samverkan och att det är det som ger resultat för barnen.

Kan då ett (eller två) studiebesök till Skottland få fart på vårt arbete är det väl till Skottland man får åka. Förhoppningsvis kan vi på våra studiebesök lära oss snabbaste vägen till framgångsrik samverkan. Det är nödvändigt. Våra barn kan inte vänta på att vi ska hitta det bästa sättet att organisera oss på för deras bästa. Vi måste börja agera för framgångsrik samverkan NU!

One Response to “Skottland igen och igen”

  1. annie-lie.jarhult@kronoberg.se' Annie-Lie Jarhult skriver:

    Härligt att samarbete och samhandling börjar ta form för barn och unga i Kronoberg – för barnens bästa – mindre organisationsperspektiv och mer barnperspektiv, det gillar jag

Kommentera